O kierunku Administracja

Studia I stopnia na kierunku Administracja przygotowują studentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych oraz organizacjach międzynarodowych, szczególnie w Unii Europejskiej.
Absolwenci kierunku Administracja mają ogólną wiedzą z zakresu, m.in.: nauk społecznych, nauk o prawie i administracji, polityki społeczno - gospodarczej oraz psychologii społecznej.

W trakcie studiów wybierają specjalizację:

  • Administracja publiczna – przygotowuje do pracy w instytucjach naczelnej i terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego
  • Administracja w instytucjach medycznych i placówkach służby zdrowia - przygotowuje do pracy w instytucjach medycznych, w charakterze   specjalistów administracji wspomagających pracę personelu medycznego
  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego -  przygotowuje do pracy w jednostkach administracji różnego szczebla zajmujących się bezpieczeństwem  publicznym, polityką obronną, zarządzaniem kryzysowym

Program studiów na kierunku Administracja obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia, które trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studenci mają możliwość odbycia praktyk w urzędach administracji publicznej, samorządowej i rządowej, w tym w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w wybranych resortach i NFZ, a także w wiodących placówkach służby zdrowia.

Absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
administracja

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA