DIETETYKA - STUDIA MAGISTERSKIE

PWSBiA | DIETETYKA | STUDIA MAGISTERSKIEOd roku akademickiego 2020/2021 na Naszej Uczelni zostaną uruchomione studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Dietetyka.

Studia umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie leczenia żywieniowego, żywienia klinicznego, interakcji leków z pożywieniem, modyfikacji zachowań żywieniowych zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka jest nabycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności oraz współodpowiedzialności za zdrowie, w obliczu różnych zagrożeń spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i innych czynników szkodliwych. Prawidłowe żywienie bowiem, to podstawowy kanon nie tylko rozwoju i zdrowia człowieka, ale przede wszystkim obniżenia ryzyka wystąpienia chorób dietożależnych.

Absolwent - magister dietetyki

Cele kaształcenia na studiach magisterskich dietetyki

System studiów magisterskich na dietetyce

Przedmioty na studiach magisterskich dietetyki

Praktyki zawodowe na studiach magisterskich kieruku dietetyka


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
dietetykaJestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA