Absolwent

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będziesz posiadał/ła kompetencje do badania funkcjonalnego pacjenta, do diagnozowania i prognozowania funkcjonalnego,  programowania postępowania terapeutycznego oraz prowadzenia odpowiedniej terapii. Fizjoterapeuci wspomagają proces leczenia osób z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa. Obejmuje: fizjoterapię neurologiczną, ortopedyczną, korekcję wad postawy, specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu oraz oddziaływanie balneoterapeutyczne. Nowoczesne oddziaływanie fizjoterapeutyczne oparte jest na dokładnym badaniu specjalistycznym z diagnostyką funkcjonalną przed przystąpieniem do procedury terapeutycznej, a następnie monitorowaniu przebiegu usprawniania i jego ciągłym dostosowywaniu do aktualnego stanu  i możliwości pacjenta.

Fizjoterapeuta może pracować w placówkach medycznych, sportowych, strefach odnowy biologicznej i w wielu innych miejscach, gdzie może pełnić różne funkcje.

Fizjoterapeuta może prowadzić własną działalność fizjoterapeutyczną.

„Będziesz widział/ła uśmiech ludzi, którym Twoja pomoc była niezbędna i skuteczna.”

Czego się nauczysz?

Nauczysz się rozpoznawania dysfunkcji, planowania, przeprowadzania oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Poza przedmiotami ściśle związanymi z fizjoterapią  poznam zasady komunikacji niezbędne do prawidłowego kontaktu z pacjentami, techniki emisji głosu, muzykoterapię i wiele innych.

System studiów

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (z dnia 25.09.2015 roku), od 2017 roku rozpoczynamy kształcenie na jednolitych studiach 5-letnich magisterskich - stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwent kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego fizjoterapeuty.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w dziedzinie rehabilitacji, a pogłębione studia przedmiotów medycznych umożliwiają podejmowanie merytorycznej współpracy z lekarzami różnych specjalności w lecznictwie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent może kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i kursach doszkalających.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
fizjoterapia

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA