Praktyki zawodowe na kierunku fizjoterapia

Praktyki zawodowe są podzielone na dwa bloki:

I BLOK
Praktyki semestralne:

 • Kliniczna wdrożeniowa 
 • Kinezyterapia 
 • Fizykoterapia

II BLOK
Praktyka fizjoterapeutyczna:

 • Praktyka zawodowa

Miejsce realizacji praktyk zawodowych

Uczelnia dysponuje szeroką bazą podmiotów leczniczych, w których studenci będą odbywać praktyki zawodowe. Są to: m.in.:

 • Kliniki,
 • szpitale wojewódzkie i uzdrowiskowe,
 • szpitale specjalistyczne i powiatowe,
 • sanatoria i uzdrowiska prowadzące fizjoterapię w różnych schorzeniach,
 • publiczne i niepubliczne ośrodki rehabilitacyjne
 • szkoły specjalne (także dla osób głęboko upośledzonych),
 • szkołach z oddziałami integracyjnymi
 • centra edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjne,
 • ośrodki hipoterapeutyczne,
 • hospicja,
 • kluby sportowe,
 • zakłady sprzętu ortopedycznego,
 • centa medycyny sportowej.

Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia realizowane są w placówkach na terenie województwa mazowieckiego. W ten sposób uczelnia zapewnia atrakcyjność i dogodność studiowania i praktykowania przyszłego zawodu. Ponadto uczelnia utrzymuje stały kontakt z opiekunami praktyk - wykwalifikowanymi fizjoterapeutami, lekarzami ze specjalnością, którzy dzięki prowadzeniu studentów na praktykach realizują proces kształcenia oraz biorą udział w ocenianiu uzyskanych przez studentów efektów kształcenia.

Rozpoczynając praktykę, student dostaje m. in. dziennik praktyk studenckich. Dziennik zawiera obserwacje oraz opis podjętych i wykonywanych czynności w trakcie realizacji praktyki. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika w sposób rzetelny, wypełniając starannie i czytelnie rubryki "dziennego przebiegu praktyki".

Zgodnie z procedurą uczelnia umożliwia zwolnienie z poszczególnych praktyk techników fizjoterapeutów, masażystów, a także techników pokrewnych zawodów medycznych. Prorektor  ds. dydaktycznych i rozwoju ma możliwość uznania praktyki w części lub w całości za zrealizowaną przez studenta.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
fizjoterapia

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA