Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku informatyka obejmuje moduły kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego  oraz moduły specjalnościowe.

W ramach modułu kształcenia ogólnego wykładane są m.in. przedmioty:

 • Język angielski,
 • Technologie informacyjne,
 • Prawo własności intelektualnej
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy ekonomii

Moduł  kształcenia podstawowego obejmuje m.in. przedmioty.

 • Algebra liniowa z geometria analityczną
 • Analiza matematyczna
 • Fizyka
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Metrologia
 • Podstawy elektronicznej techniki cyfrowej
 • Podstawy telekomunikacji
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Podstawy technik multimedialnych
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych

W ramach kształcenia kierunkowego wykładane są m.in.:

 • Podstawy programowania
 • Algorytmy i struktury danych
 • Architektury systemów komputerowych
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Programowanie (obiektowe, niskopoziomowe, rozproszone, współbieżne)
 • Bazy danych
 • Systemy wbudowane
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja

Kształcenie w ramach specjalności Techniki multimedialne obejmuje m.in.:

 • Telewizja cyfrowa
 • Grafika komputerowa - obraz statyczny
 • Grafika komputerowa - obraz ruchomy
 • Technologie multimedialne
 • Publikacje multimedialne
 • Grafika i komunikacja człowiek - komputer

Kształcenie w ramach specjalności Komputerowa automatyka i robotyka obejmuje m.in.:

 • Podstawy sterowania cyfrowego
 • Podstawy automatyki
 • Robotyka
 • Komputerowe sterowanie maszyn technologicznych i robotów
 • Automatyzacja procesów ciągłych
 • Komputerowo wspomagana metodyka projektowania układów automatyki
Kształcenie w ramach specjalności Teleinformatyka i bezpieczeństwo systemów komputerowych obejmuje m.in.:
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
 • Metody projektowania sieci informatycznych
 • Systemy mobilne teleinformatyki
 • Kryptografia
 • Bezpieczeństwo bankowych systemów informacyjnych
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w Siechach komputerowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informacyjnych

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
informatyka

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA