KOSMETOLOGIA - STUDIA MAGISTERSKIE

Od roku akademickiego 2020/2021 na Naszej Uczelni zostawią uruchomione studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne ( magisterskie) na kierunku Kosmetologia.

Studia umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie kosmetologii estetycznej oraz z zakresu podstaw medycyny, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, profilaktyki i leczenia i farmakoterapii chorób skóry oraz biotechnologii w medycynie regeneracyjnej.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia jest nabycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu i nauk pokrewnych, takich jak, m. in.: alergologia, histopatologia, dermatologia, endokrynologia, onkologia, medycyna estetyczna, chemia kosmetyczna, toksykologia kosmetyków.

Cele kształcenia

Absolwent

Przedmioty

Praktyki zawodowe

System studiów i zasady kwalifikacji


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
kosmetologiaJestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA