Od 15 maja br w naszej Uczelni rozpoczynamy nabór na studia magisterskie kierunku Pielęgniarstwo. Podejmując naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych zakończonych egzaminem, organizowanych przez działający w ramach PWSBiA Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych, specjalizujący się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, a w najbliższej przyszłości również dla ratowników medycznych

Proponowane kursy:

  • Kurs specjalistyczny leczenia ran,
  • Kurs specjalistyczny wykonania i interpretacji zapisu EKG dla dorosłych,
  • Kurs specjalistyczny opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.

Więcej na temat kursów i szkoleń dla kadr medycznych: ikpmed.pwsbia.edu.pl

 

Czym jest PIELĘNIARSTWO

Pielęgniarstwo to więcej niż zawód. Misja służenia chorym i cierpiącym, to więcej niż powołanie.

Współczesne pielęgniarstwo to aktywne uczestniczenie w procesie dochodzenia do zdrowia, poprawy kondycji i dobrostanu człowieka zarówno zdrowego jak i chorego, nauczanie o prawidłowej pielęgnacji człowieka od urodzenia do śmierci.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie pielęgnacji osób zdrowych, chorych i obłożnie chorych, profesjonalnego asystowania w diagnozowaniu i leczeniu, wdrażania i doradztwa profilaktyki zdrowotnej.

Studiowanie pielęgniarstwa to także rozwijanie w sobie tak pozytywnych cech jak cierpliwość, empatia, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Studia pielęgniarskie w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych to nie tylko teoria w sali wykładowej. To także gwarancja odbycia  praktyk w renomowanych w szpitalach, szpitalach klinicznych i placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
pielęgniarstwo


Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA