Od 15 maja br w naszej Uczelni rozpoczynamy nabór na studia magisterskie kierunku Pielęgniarstwo. Podejmując naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych zakończonych egzaminem, organizowanych przez działający w ramach PWSBiA Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych, specjalizujący się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, a w najbliższej przyszłości również dla ratowników medycznych

Proponowane kursy:

  • Kurs specjalistyczny leczenia ran,
  • Kurs specjalistyczny wykonania i interpretacji zapisu EKG dla dorosłych,
  • Kurs specjalistyczny opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.

Więcej na temat kursów i szkoleń dla kadr medycznych: ikpmed.pwsbia.edu.pl

 

PWSBIA | STUDIA MAGISTERSKIE | PIELĘGNIARSTWOStudia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo, w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych są kontynuacją nauczania podczas studiów I stopnia.

Wysoce wykwalifikowana kadra wykładowców i praktyków zawodów medycznych zapewni dopełnienie wiedzy i praktyki sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem.

W programie kształcenia studiów II stopnia znajdą się więc przedmioty medyczne, jak również te z zakresu nauk społecznych: socjologia, psychologia, filozofia i etyka.

Jedną z kluczowych aktywności pielęgniarek i pielęgniarzy jest profilaktyka zdrowia. Dlatego też w programie kształcenia położono nacisk na zajęcia z szeroko rozumianej promocji zdrowia.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 

Absolwent studiów magisterskich kierunku Pielęgniarstwo

Plan studiów i organizacja zajęć na studiach magisterskich kierunku pielęgniarstwo

Praktyki zawodowe na studiach magisterskich kierunku pielęgniarstwo

Warunki przyjęć na studia magisterskie kierunku pielęgniarstwo


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
pielęgniarstwo


Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA