Informacje podstawowe

Dla kogo

Nasza oferta skierowana jest do osób pragnących uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie finansów, bezpieczeństwa informacji, znajomości języków obcych lub obsługi komputera i innych dziedzin.

Czas trwania i forma

Czas trwania poszczególnych kursów zależy od założonych celów. Proponowana ilość godzin wynika z dotychczasowych doświadczeń. Kursy prowadzone są w formie ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Wykładowcy

Praktycy posiadający wiedzę i umiejętności oraz doświadczenia zawodowe związane z określonymi dziedzinami.

Warunki przyjęcia na kurs

  • złożenie kopii dowodu osobistego
  • podpisanie umowy (kontraktu) z uczelnią oraz wniesienie stosownych opłat

Opłaty

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa 
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

Opłaty za poszczególne kursy podane są w  ich opisach. Opłatę za kurs można wnosić:

  • w całości (wówczas przysługuje 5% zniżka)
  • w dwóch ratach (istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na więcej rat).

Świadectwa / Dyplomy / Certyfikaty

Absolwenci wszystkich kursów otrzymują  Świadectwa ukończenia kursów z wyszczególnieniem tematyki kursu oraz ilości godzin. Ponadto niektóre kursy umożliwiają zdobycie odpowiedniego certyfikatu w ramach kursu lub przygotowują do egzaminów specjalistycznych.

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
Bobrowiecka 9, Warszawa
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA