Kurs HTML5 CSS JavaScript

Liczba godzin kursu

60 godzin lekcyjnych.

Cena kursu

1500 PLN.

Dni zajęć

Zajęcia odbywają się w układzie 5 godzin lekcyjnych, w wybrane dni poniedziałek-piątek (16.00-20.00) oraz 10 godzin lekcyjnych w wybrane dni sobota-niedziela (8.00-16.30).

Forma prowadzenia kursu

Instruktażowa, z omawianiem znaczenia poszczególnych elementów.

Program kursu

Kurs obejmuje szereg (co najmniej 35) praktycznych ćwiczeń umożliwiających – po ich wykonaniu – realizację złożonych witryn internetowych. Obejmuje poznanie nowych możliwości wprowadzonych do HTML5 w porównaniu ze starszymi wersjami tego języka programowania. Ponieważ nieodzownym warunkiem utworzenia przyjemnie wyglądającej witryny jest umiejętność posługiwania się kaskadowymi arkuszami stylów, zatem w wersji CSS3 są wprowadzane równolegle podczas realizacji ćwiczeń. Niepowtarzalność witryny i uatrakcyjnienie jej funkcjonalności umożliwia znajomość języka programowania obiektowego JavaScript, którego praktyczne podstawy wprowadzane są zarówno podczas tworzenia przykładowych witryn w HTML5, jak i dla wyjaśnienia ważnych kwestii posługiwania się tym językiem, stanowią oddzielną część kursu. Nauka HTML5+CSS+JavaScript odbywa się z wykorzystaniem programu Adobe Dreamweaver. Podczas kursu nie będą omawiane: biblioteka jQuerry, Ajax itp., ani język PHP lub inne jemu podobne.

Materiały do kursu

Każdy uczestnik kursu otrzymuje do dyspozycji podczas zajęć zestaw plików ćwiczeniowych w formie elektronicznej oraz elektroniczny wynik danego ćwiczenia. Materiałów drukowanych nie przewiduje się. Uczestnicy kursu powinni zaopatrzeć się we własnym zakresie w zeszyt do przeprowadzania notatek, o ile będą uważali to za stosowne.

Liczebność osób w grupach kursowych

minimalna liczba – 10
maksymalna liczba – 15.

Wymagania wstępne

Biegła znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows. Ze względu na sposób prowadzenia zajęć konieczna jest punktualność i obecność na wszystkich zajęciach. Nieuregulowanie opłaty za kurs podczas podpisywania umowy uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach i rozpoczęcie zajęć dla całej grupy. Zajęcia dla danej grupy kursowej rozpoczną się w ciągu 1-2 tygodni od jej skompletowania. Plan zajęć podawny jest sukcesywnie dla każdej grupy kursowej oddzielnie na stronie PWSBiA.

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA