Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Kurs dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych.

Cele

 • Przygotowanie osób wyznaczonych, bądź przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu, w rozumieniu zapisów art. 52 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228) do samodzielnego prowadzenia pionu ochrony informacji niejawnych;
 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami realizacji zadań osób funkcyjnych w jednostce organizacyjnej, w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Przygotowanie do wykonywania praktycznych czynności związanych z realizacją odpowiednich zapisów rozdziału „Bezpieczeństwo Teleinformatyczne” ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Zapoznanie z zasadami i metodyką prowadzenia bieżącej działalności inspektora bezpieczeństwa i administratora systemu, w ramach realizacji swoich zadań;
 • Wskazanie istotnych punktów i uwarunkowań dotyczących opracowywania i wypełniania dokumentacji bezpieczeństwa niejawnego systemu teleinformatycznego; 

Kompetencje

 • Uczestnik kursu uzyska wiedzę niezbędną w pracy inspektora bezpieczeństwa i administratora systemu i wykonywania zadań, o których mowa w art. 52 cytowanej ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Uczestnik praktycznie pozna i przećwiczy zasady opracowywania i wykonywania wybranych czynności w ramach opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa niejawnego systemu teleinformatycznego;
 • Uczestnik zapozna się z zasadami i uwarunkowaniami prawnymi prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego;

Adresaci

Kurs jest adresowany do pełnomocników ochrony oraz kandydatów na te stanowiska we wszystkich jednostkach organizacyjnych (państwowych, samorządowych i podmiotach gospodarczych sfery biznesowej), w których są lub będą przetwarzane, przechowywane, wytwarzane lub przekazywane informacje niejawne. Uczestnikami mogą być również osoby odpowiedzialne za organizowanie systemu ochrony informacji niejawnych i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych przez wykonawców (np. kierownicy przedsiębiorcy).

Wykładowcy

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Czas trwania

2 dni - 18 godzin (1 godz. - 45 min.)

Termin

Kurs zostaje uruchomiony w porozumieniu z kandydatami w momencie skompletowania 10 osobowej grupy słuchaczy. Słuchacze otrzymają szczegółowy program wraz z nazwiskami wykładowców. W przypadku zgromadzenia grupy 10 osobowej w jednej jednostce organizacyjnej możliwe jest zorganizowanie szkolenia w określonym dogodnym miejscu i terminie.

Opłata

1500 zł/osoba

Problematyka wykładów

 • Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa - przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu opracowanie tego dokumentu;
 • Dokument procedur bezpiecznej eksploatacji - przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu opracowanie tego dokumentu;
 • Praktyczne i osobiste opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, ze wskazaniem praktycznych rad dotyczących opracowania i wypełnienia poszczególnych punktów kwestionariusza.
 • Zasady i metodyka prowadzenia badań środków ochrony elektromagnetycznej przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych;
 • Ustawowe uwarunkowania dotyczące otrzymania świadectwa bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA