PWSBIA | SZKOLENIA | ROZLICZANIE FUNDUSZY UNIJNYCHZapraszamy na cykl szkoleń dotyczących rozliczania funduszy unijnych, prowadzonych przez doświadczonych trenarów - ekspertów z dziedziny finansów i zamówień publicznych. Wszystkie szkolenia realizowane są w siedzibie naszej uczelni. Uczestnikom oferujemy zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu. Koszt każdego szkolenia podany jest w opisie. Dla firm przewidujemy atrakcyjne rabaty (więcej niż jeden uczestnik).

Nazwa szkolenia Termin  
Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (przekroczenie terminów, monitoring, przekroczenie ustalonego budżetu, kwalifikowalność/niekwalifikowalność wydatków). 14-15.10.2019
12-13.12.2019
czytaj
więcej
Zakres odpowiedzialności  pracownika realizującego projekt współfinansowany ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 17-18.10.2019 czytaj
więcej
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS 21-22.10.2019 czytaj
więcej
 Wdrażanie WCAG 2.0 w projektach informatycznych 04-05.11.2019 czytaj
więcej
Unikanie nieprawidłowości  i błędów podczas rozliczania i realizacji projektów unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS 07-08.11.2019 czytaj
więcej
Kontrola i audyt projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 17-18.10.2019
18-19.11.2019
12-13.11.2019
czytaj
więcej
Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw - jednostki samorządu terytorialnego 25-26.11.2019 czytaj
więcej
Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw - przedsiębiorcy 28-29.11.2019 czytaj
więcej
Podatek VAT 02-03.12.2019 czytaj
więcej
Prawo zamówień publicznych 05-06.12.2019 czytaj
więcej
Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 09-10.12.2019 czytaj
więcej
Zasady realizacji zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych 06.11.2019 czytaj
więcej

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA