O uczelni

Założona w 1991 roku Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (dawniej Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji - PWSBiA) jest pierwszą niepubliczną uczelnią wyższą w Polsce.

Misją Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej w zawodach: pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, dietetycy, kosmetolodzy, informatycy wyspecjalizowani w procesach informatycznych ochrony zdrowia, specjaliści administracji ochrony zdrowia. Profil uczelni jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy systemu ochrony zdrowia i nauk pokrewnych w Polsce.  Naszym priorytetem jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiego i europejskiego rynku pracy.

Uczelnia pełni swoją misją, prowadząc studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka, jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, studia inżynierskie na kierunku informatyka i studia licencjackie na kierunku Administracja. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W procesie dydaktycznym PWSBiA nacisk położony jest nie tylko na teorię w przedmiotach kierunkowych oraz specjalizacyjnych ale także dopełnienie treści wszystkich wykładanych przedmiotów, praktyką zawodową. Uczelnia współpracuje z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia, w których studenci odbywają praktyki zawodowe. Portfel instytucji współpracujących jest systematycznie rozszerzany.

Podstawą strategii PWSBiA jest rozwój. Stale pracujemy nad: udoskonalaniem i modernizacją  warunków nauczania, unowocześnianiem pracowni specjalistycznych, pozyskiwaniem wysoce wykwalifikowanych kadr naukowych,  tworzeniem nowych kierunków kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu odpowiadających zapotrzebowaniu społecznemu i rynku pracy, rozszerzaniem form współpracy naukowej i międzynarodowej.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA