Karta Praw i Przywilejów Absolwenta PWSBiA

Karta Praw Absolwenta

JM Rektor pierwszej najstarszej w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej 
Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji 
w Warszawie

świętując wraz z całą społecznością akademicką i Wami Drodzy Absolwenci XV-lecie naszej Alma Mater - dążąc do podtrzymania i zacieśnienia więzi między Wami Absolwentami i całą społecznością akademicką - z okazji dzisiejszego, drugiego w historii Zjazdu Absolwentów, mocą władzy Rektorskiej rozszerzam przekazaną podczas I Zjazdu

Kartę Praw i Przywilejów Absolwenta

nadając jej następującą treść:

I. Absolwent PWSBiA:

1. Ma prawo do bezpłatnego korzystania: 
a) z konsultacji i porad udzielanych Absolwentom przez wszystkie komórki organizacyjne Uczelni
b) z usług internetowych w pomieszczeniach Biblioteki Elektronicznej na terenie Uczelni
c) z uczelnianej biblioteki, czytelni, Centrum Informacji i Dokumentacji ONZ

2. Może ubiegać się o zniżkę:
a) 15% w organizowanych przez Uczelnię różnych formach studiów podyplomowych 
b) 10% przy korzystaniu z noclegów w pokojach hotelowych na terenie campusu PWSBiA
c) 10% przy korzystaniu z pomieszczeń na terenie campusu PWSBiA celem organizacji szkoleń, seminariów, konferencji w interesie własnym lub firmy, którą Absolwenci reprezentują

3. Ma prawo do 10% zniżki przy korzystaniu z siłowni i innych obiektów sportowych w Centrum Zdrowia, Sportu i Rekreacji PWSBiA

II. Współmałżonkowie, dzieci oraz rodzeństwo Absolwenta, którzy podejmują studia w PWSBiA, otrzymują 10% zniżkę w opłacie czesnego przez cały okres studiów.

III. Uczelnia wspiera wszelkie działania Absolwenta na rzecz integracji jego środowiska, w tym utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów PWSBiA. Integracji Absolwenta służyć będzie powołanie w strukturach PWSBiA Biura ds. Absolwentów.

Dano w Warszawie, 
dnia 24 września 2005 r.
Prof. dr Tadeusz Koźluk
Rektor

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA