PWSBIA | Ambasador Julian Sutor doktorem habilitowanym
14 maja 2014
Wydarzenia
​Z prawdziwa satysfakcją informujemy, iż Pan Ambasador Julian Sutor, wieloletni pracownik naszej Uczelni, uchwałą nr 42/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 lutego 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.Z prawdziwa satysfakcją informujemy, iż Pan Ambasador Julian Sutor, wieloletni pracownik naszej Uczelni, uchwałą nr 42/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 lutego 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Osiągnięciem naukowym habilitanta jest monografia jego autorstwa pt. „Immunitet państwa”, która stanowi istotny wkład w rozwój prawa międzynarodowego. Stopień doktora habilitowanego Pana Ambasadora Juliusza Sutora jest również zwieńczeniem jego bogatego dorobku naukowego, na który składają się: 8 monografii, 59 artykułów (w tym kilka w językach obcych) i 2 rozdziały w pracach zbiorowych. Doceniony został również jego wkład i udział w przekazywanie wiedzy, a także w jej popularyzację oraz umiejętność łączenia praktyki (ponad 50 letni staż w dyplomacji) z teoria prawa.

Panu Ambasadorowi Julianowi Sutorowi gratulacje składają: Dziekan, Rada Wydziału oraz cała społeczność akademicka PWSBiA.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA