PWSBIA | Bezpieczeństwo farmakoterapii w praktyce pielęgniarki i położnej
13 listopada 2019
Aktualności

W dniu 13 listopada 2019 roku  odbyła się się w  auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN II Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo farmakoterapii w praktyce pielęgniarki i położnej,, zorganizowana przez Komisję Naukową WOIPiP, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „ STOCER” oraz Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie.

Występowanie zdarzeń niepożądanych przy realizacji świadczeń zdrowotnych to jeden z problemów jakie występują w praktyce zawodowej pielęgniarki, położnej. Farmakoterapia, która nie jest dostatecznie bezpieczna oraz błędy związane z lekami stanowią jedną z przyczyn ich występowania.

Podczas  konferencji wybitni eksperci w swoich dziedzinach oraz praktycy rozmawiali o tym, jak skutecznie i według obowiązujących wytycznych mają postępować pielęgniarki i położne, aby chronić siebie i pacjentów przed ewentualnymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z farmakoterapią.

Prezes NRPiP Zofia Małas z uczestnikami konferencji podzieliła się informacjami na temat aktualnej sytuacji pielęgniarek i położnych, zwracając szczególną uwagę na to, iż „bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem, jeśli chodzi o jakość opieki pielęgniarskiej i położniczej, dlatego bezpieczna farmakoterapia jest jednym z wielu działań, które ją gwarantują”.

Naszą Uczelnie na  konferencji reprezentowała dr hab. Joanna Jasińska Prorektor ds.. dydaktycznych i rozwoju.
 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA