PWSBIA | Bezpieczeństwo jako przestrzeń działania administracji publicznej. Aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne
29 kwietnia 2019
Wydarzenia

28 kwietnia 2019 r. w naszej uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa p.t. Bezpieczeństwo jako przestrzeń działania administracji publicznej. Aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne.

Konferencja umożliwiła  wymianę poglądów i doświadczeń związanych z przestrzenią bezpieczeństwa, za którą odpowiada administracja publiczna.

Jest to problematyka ciągle aktualna, a szczególnie współcześnie, w dobie narastających zagrożeń, w tym również tych o charakterze militarnym. Eskalacja konfliktów i rozprzestrzenianie się terroryzmu zmuszają nie tylko do refleksji, ale też do podejmowania zdecydowanych działań, w tym legislacyjnych. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, ekonomiczna oraz prawna, a także dynamika zagrożeń i coraz częściej trudno identyfikowalne ich źródła, powodują, że dyskusja na ten temat jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywność administracji publicznej w tej sferze.

Komitet Naukowy Konferencji

 • Przewodniczący:

  - dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Członkowie:

  - dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  - dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  - płk dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  - prof. dr hab. dr h.c. Miroslav Kelemen, Technical University of Kosice
  - dr hab. prof. nadzw. Marek Klimek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  - prof. dr hab. Наталія Латигіна, Київський Національний Торговельно-Економічний Університет
  - prof. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  - dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  - dr hab. inż. prof. nadzw. Wojciech Pizło, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  - dr hab. Kamil Sikora, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  - dr hab. prof. nadzw. Paweł Sobczyk, Uniwersytet Opolski
  - dr hab. prof. nadzw. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  - dr hab. prof. nadzw. Mariusz Wieczorek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  - prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  - dr Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  - dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
  - dr inż. Jerzy Rzytki, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Przewodnicząca:

  - dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk
 • Członkowie:

  - doc. dr Євсюкова Оксана
  - dr Edyta Tkaczyk
  - Maciej Koszarny
  - Paweł Koszarny

Program Konferencji

10.00 Otwarcie Konferencji
10.15-10.30 Bezpieczeństwo państwa w Konstytucji RP. Refleksja nad dobrem chronionym
dr Edyta Tkaczyk
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
10.30-10.45 Prawne i funkcjonalne znaczenie wybranych organizacji międzynarodowych dla systemu bezpieczeństwa globalnego
dr Jarosław Sozański
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
10.45-11.00 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w systemie administracji bezpieczeństwa państwa – aspekty prawno-ustrojowe
dr Konrad Walczuk
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
11.00-11.15 Rola komisarzy wyborczych jako szczególnych organów dążących do zapewnienia bezpieczeństwa wyborów
dr Karol Pachnik
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
11.15-11.30 Terroryzm, ekoterroryzm, media-terroryzm a ideologia i cywilizacja – nieepizodyczne zagrożenia dla administracji publicznej
Paweł Koszarny
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
11.30-11.45 Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa
adw. Łukasz Krupa
Krupa i Partnerzy spółka partnerska
11.45-12.00 Polityczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
dr inż. Jerzy Rzytki
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
12.00-12.15 Zadania administracji publicznej w systemie cyberbezpieczeństwa RP
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
12.15-12.30 Proces zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji a rzetelność pomiaru
Maciej Koszarny
Główny Urząd Miar
12.30-13.00 Przerwa kawowa
13.00-13.15 Ochrona bezpieczeństwa jako warunek wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
13.15-13.30 Koszty zewnętrzne imprez masowych w turystyce
dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
13.30-13.45 Kształtowanie postaw społecznych pracowników administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa państwa
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
13.45-14.00 Sytuacja prawna pracowników w związku z łączeniem państwowych instytucji kultury
dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14.00-14.15 Prawo własności ziemi – perspektywa ekonomii instytucjonalnej
dr hab. inż. prof. nadzw. Wojciech Pizło
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14.15-14.30 Organizacja formacji policyjnych w Polsce w latach 1918-1919
dr Jarosław Kostrubiec
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
14.30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji


Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA