PWSBIA | Bezpłatne kursy dla studentów pielęgniarstwa
05 grudnia 2019
Aktualności
Studenci, którzy podejmą edukację na studiach magisterskich kierunku Pielęgniarstwo będą mieli możliwość  wzięcia udziału w jednym z bezpłatnych kursów specjalistycznych, zakończonych egzaminem.
  • Kurs specjalistyczny leczenia ran,
  • Kurs specjalistyczny wykonania i interpretacji zapisu EKG dla dorosłych,
  • Kurs specjalistyczny opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.

Od 1 grudnia w naszej Uczelni trwa nabór na studia magisterskie kierunku Pielęgniarstwo. Podejmujęc naukę w semestrze wiosennym 2019/20 będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez działający w ramach PWSBiA Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych, specjalizujący się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla pielęgniarek, położnych, fizjoteapeutów, a w najbliższej przyszłości również dla ratowników medycznych.

Więcej na temat kursów i szkoleń: ikpmed.pwsbia.edu.pl

 

 

Z A P R A S Z A M Y !

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA