PWSBIA | Dziękujemy! Na zawsze pozostanie Pan w naszej pamięci
22 października 2019
Wydarzenia

W dniu 22 października 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się zorganizowany przez Uczelnię i Fundację pogrzeb prof. dr. Tadeusza Koźluka – założyciela, wieloletniego rektora naszej Uczelni i Fundatora Fundacji Nowe Horyzonty.

W uroczystościach w Domu Pogrzebowym uczestniczyli byli rektorzy, prorektorzy, dziekani, prezesi Fundacji oraz liczni byli i obecni pracownicy Uczelni i Fundacji oraz studenci. Byli obecni także członkowie rodziny zmarłego, w tym Michał Koźluk, wnuk Profesora zamieszkały w Stanach Zjednoczonych. Urnie z prochami prof. dr. Tadeusza Koźluka  towarzyszył sztandar Uczelni wraz z pocztem sztandarowym.

Zmarłego pożegnali:

  • rektor PWSBiA prof. dr Waldemar Dębski przedstawiając drogę życiową prof. dr. T. Koźluka, Jego dorobek i zasługi dla rozwoju Uczelni;
  • Prezes Fundacji Marta Grzelczak podkreślając oddanie i poświęcenie Zmarłego sprawom Uczelni i Fundacji;
  • Doradca Założyciela i Fundatora Tadeusz Morawski wspominając 28-letnią współpracę ze Zmarłym i Jego dorobek.

 Prof. dr Tadeusz Koźluk spoczął w  kolumbarium obok swej zmarłej przed dziewięciu laty żony Barbary.

W przeddzień pogrzebu oraz w jego dniu pracownicy Uczelni oraz Fundacji wpisywali się do Księgi kondolencyjnej poświęconej Zmarłemu. Oto fragmenty niektórych zapisów:
 
"Panie Rektorze, dziękuję za wszystko”

"Żegnam Założyciela i twórcę PWSBiA – człowieka wielkich idei, wielkich działań"

"Panie Rektorze byłeś wielkim człowiekiem, wspaniałym szefem, na zawsze w naszym sercu"

"Pozostanie Pan w mojej pamięci jako człowiek, którego energia i sposób działania wymykał się schematom, patrzył Pan ponad horyzont. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o Panu i kontynuować Pana dzieło"

Osoby, które chciałby jeszcze dokonać wpisu do księgi kondolencyjnej mogą to uczynić kontaktując się z Panią Agnieszką Kujawowicz.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA