PWSBIA | Dzieła naszych wykładowców
01 lipca 2014
Aktualności
Wacław Stankiewicz, Ekonomika Instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydanie III uzupełnione, wersja elektroniczna. Zapraszamy do zapoznania sie z trzecią, uzupełnioną edycją podręcznika PWSBiA Ekonomika Instytucjonalna. Wacław StankiewiczProf. dr hab. Wacław Stankiewicz – wybitny ekonomista i znakomity nauczyciel akademicki. Od 1991r. jest związany z Prywatną Wyższą Szkołą Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych. Oprócz specjalizacji w dziedzinie historii myśli ekonomicznej skupił uwagę na promowaniu ekonomiki instytucjonalnej. Bibliografia jego publikacji obejmuje ponad 300 pozycji. Wypromował 21 doktorów nauk ekonomicznych.

Ze wstępu...

"Decyzję o wprowadzeniu wykładu ekonomiki instytucjonalnej do programu kształcenia Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie podjął w lutym 2004 r. Jego Magnificencja Rektor Prof. dr Tadeusz Koźluk. Osiem lat doświadczeń wdrażania treści programowych tego przedmiotu, praktycznie na wszystkich kierunkach kształcenia – obowiązkowego dla ekonomistów i jako oferta dla studentów informatyki, prawa, administracji i dyplomacji – przyniosły bogaty materiał, pozwalający doskonalić proces dydaktyczny. Dokonuje się przeto zmian w strukturze tematycznej, metodach zajęć, propozycjach literatury i zestawach pytań kontrolnych. W roku 2007 ukazało się drugie rozszerzone wydanie podręcznika, które trafiło także do wielu uczelni krajowych. Trzeba jednak pamiętać, że ekonomika instytucjonalna jest w stanie ekspansji, jej przedstawiciele zdobywają Nagrody Nobla, aktywnie działają międzynarodowe towarzystwa naukowe i lawinowo rośnie literatura fachowa. Obserwuje się wzrost badań stosowanych i dodatnie sprzężenie zwrotne między popytem na praktyczny aspekt nauczania tego przedmiotu a podażą oferty dydaktycznej ze strony ośrodków naukowo-badawczych. Nowe uzupełnione wydanie jest więc potrzebne i w pełni uzasadnione."

Pobierz pełen tekst książki w postaci PDF

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA