PWSBIA | Gaudeamus igitur
09 października 2017
Wydarzenia

W dniu 7 października 2017 r. po raz 27 studenci oraz pracownicy Uczelni usłyszeli Gaudeamus Igitur! Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 rozpoczęła się o godz. 8.15 powitaniem wszystkich zebranych i odegraniem hymnu państwowego.

W uroczystości prowadzonej przez I Zastępcę Rektora, dr. inż. Jerzego Rzytkiego wzięli udział członkowie Senatu, nauczyciele akademiccy i pracownicy Uczelni.

Indeksy odebrali i ślubowanie złożyli wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów. Gratulujemy!

Przemówienie wygłosił Założyciel i Rektor Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych  – prof. dr Tadeusz Koźluk.

W swych słowach kierowanych do studentów, podkreślił ogromną rolę nauki i kształcenia na poziomie wyższym, jako swoistego napędu w kreowaniu wyzwań i osiąganiu celów. Studia to nie tylko zdobycie dyplomu, ale wykształcenie większej samoświadomości, chęci zdobywania specjalistycznej wiedzy, ciągłej pracy – także nad sobą oraz poczucia swobody w decydowaniu o kolejnych wyborach zawodowych.

Warto także podkreślić, że nasza Uczelnia w tym roku osiągnęła zadowalający wynik rekrutacyjny. Cieszy nas fakt, że mimo wielu trudności na rynku prywatnego szkolnictwa wyższego oraz konkurencyjności ofert, kandydaci dostrzegli nasze atuty, pozytywną atmosferą i walory zorganizowania campusu w taki sposób, aby studenci i nauczyciele akademiccy podczas wielu godzin zajęć czuli się komfortowo i zawsze mogli skorzystać z pomocy doświadczonych  pracowników administracyjnych.

Życzymy wszystkim Studentom, Nauczycielom i Pracownikom Uczelni pomyślnej i efektywnej pracy w roku akademickim 2017/2018.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA