PWSBIA | Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20
28 września 2019
Wydarzenia

W dniu 28 września 2019 r. w naszej uczelni  odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Tradycyjnie naszą uroczystość rozpoczęło odegranie Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrał rektor PWSBiA, prof. dr Waldemar Dębski, który powitał zaproszonych gości, wszystkich zgromadzonych, a w szczególności studentów pierwszegu roku pielęgniarstwa - nowego kierunku studiów w PWSBiA.

Po uroczystym ślubowaniu, przedstawicielom studentów pierwszego roku, indeksy wręczyła Pani prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Joanna Jasińska.

Wykład nt. "Leczenie przez żywienie - wyzwania XXI w." wygłoszony przez prof. dr. hab. Jarosława Kieresia był pierszym wykładem, którego w tym roku akademickim wysłuchali studenci nie tylko pierwszego roku. 

Oficjalną częśc uroczystości zakończyło odegranie studenckiej pieśni Gaudeamus Igitur, po której prof. dr Waldemar Dębski uhonorował, wieloleniego pracownika dziekanatu, dziś już emeryta, powszechnie znanego wsród studentów i wykładowców - Pana Zenka.

Wszystkim Studentom życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, jak najlepszych wyników w nauce oraz zadowolenia z wybranego kierunku studiów!

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
10:45 Zajmowanie miejsc na Sali przez studentów i kadrę dydaktyczną
11:00 Wprowadzenie sztandaru Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych. Wejście Senatu i Rektora
11:05 Hymn Państwowy
11:07 Wystąpienie Rektora PWSBiA – prof. dr Waldemara Dębskiego
11:15 Ślubowanie studentów I-go roku – Prorektor dr inż. Jerzy Rzytki
11:20 Wręczenie indeksów delegacji studentów I-go roku – Prorektor ds. dydaktycznych prof. dr hab. Joanna Jasińska
11:25 Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Jarosław Kierkuś nt. "Leczenie przez żywienie - wyzwania XXI w."
11:45 Gaudeamus Igitur
11:50 Pożegnanie zasłużonego pracownika – Rektor PWSBiA prof. dr Waldemar Dębski
11:55 Wyprowadzenie sztandaru. Wyjście Senatu i Rektora
11:57 Zakończenie uroczystości
 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20 PWSBiA | INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 19/20

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA