PWSBIA | Inauguracjia roku akademickiego 2018/2019
30 września 2018
Wydarzenia

29 września 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19, podczas której założyciel i dotychczasowy rektor naszej uczelni prof. dr Tadeusz Koźluk przekazał berło - symbol władzy rektorskiej - nowomianowanemu rektorowi PWSBiA dr. Waldemarowi Dębskiemu.

Nominacje otrzymali również dr inż. Jerzy Rzytki na stanowisko prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, mgr Marta Grzelczak na stanowisko kanclerza PWSBiA, a także na stanowiska kierowników studiów: dr Aneta Kondrzycka-Donda - kosmetologia, dr Joanna Skubis-Zegadło - dietetyka, dr inż. Andrzej Góralski - informatyka oraz dr Jarosław Sozański - administracja.

Po złożeniu ślubowania ponad 160-ciu studentów pierwszego roku odebrało najważniejszy dokument każdego studenta - indeks studencki.

Na zakończenie uroczystości wysłuchaliśmy tradycyjnej pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur, a ogólną radość wśród studentów wywołała informacja o zwolnieniu z pozostałych zajęć dydaktycznych.

Studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji życzymy samych sukcesów w rozpoczynającym się roku akademickim 2018/2019!

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej oraz do fotogalerii.

Program Inauguracji roku akademickiego 2018/2019
15:00 rozpoczęcie uroczystości;
Hymn Państwowy;
wystąpienie Rektora, Założyciela PWSBiA prof. dr. Tadeusza Koźluka
15:15 odczytanie decyzji J.M. Rektora w sprawie powołania nowego rektora, prorektora i kierowników kierunków studiów oraz Senatu uczelni;
zajęcie miejsc przez członków Senatu w prezydium
15:20 ślubowanie nowo mianowanego Rektora dr. Waldemara Dębskiego;
wręczenie nowo minowanemu Rektorowi nominacji oraz berła – symbolu władzy rektorskiej;
przekazanie przewodnictwa uroczystości
15:30 wystąpienie Rektora dr. Waldemara Dębskiego;
"Gaude Mater Polonia"
15:55 ślubowanie studentów I roku
16:05 – 16:30 wręczenie indeksów studentom I roku
16:35 "Gaudeamus Igitur";
zakończenie uroczystości;
opuszczenie Sali przez Senat,a następnie przez pozostałych uczestników uroczystości
 
 


Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA