PWSBIA | Jak zmieniona mikroflora jelitowa wpływa na otyłość
16 grudnia 2019
Czy wiesz, że...
Jak podają doniesienia naukowe, otyłość związana jest ze zmianami w obrębie mikroflory, która bytuje w naszych jelitach. Nowe badania opublikowane w magazynie Nature, zespołu badaczy Yale podają jeden z możliwych mechanizmów tego procesu, który do tej pory pozostawał niewyjaśniony.

Otyłość, insulinooporność oraz zespół metaboliczny są związane ze zmianami w mikrobiocie jelit, a mechanizm tej zależności był do tej pory nieznany. Wykazano jednak, że zwiększona produkcja octanu przez zmienioną mikrobiotę jelita prowadzi do aktywacji parasympatycznego układu nerwowego, co z kolei sprzyja zwiększonemu wydzielaniu insuliny stymulowanej glukozą (GSIS), zwiększonemu wydzielaniu greliny, hiperfagii, i ostatecznie otyłości. Badania opisane w tym artykule wskazują na związek między wzmożoną produkcją octanów przez zmienioną mikrobiotę układu pokarmowego i aktywacją układu parasympatycznego, wskazując tym samym możliwości terapeutyczne w walce z otyłością.

Na diecie wysokotłuszczowej

Autorem doniesień jest profesor medycyny Gerald I. Shulman, który w poprzednich badaniach zaobserwował, że krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe pobudzają wydzielanie insuliny u szczurów. Aby bliżej przyjrzeć się tej zależności, zespół badaczy Yale pod bacznym okiem prof. Shulmana przeprowadził serię eksperymentów na otyłych przedstawicielach tego gatunku. Zespół badaczy porównując różne krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w tym octany, stwierdził wyższe poziomy tych ostatnich u zwierząt na diecie wysokotłuszczowej. Dodatkowo zaobserwowano stymulację wydzielania insuliny przez wyspy beta trzustki wywołane przez dożylne wlewy octanów kwasów tłuszczowych.

Zauważono wzmożone wydzielanie insuliny

Ponadto zaobserwowano, że gdy octany wstrzykiwane były bezpośrednio do tkanki mózgowej, wywoływało to wzmożoną sekrecję insuliny poprzez aktywację układu parasympatycznego. Jak mówi sam autor badania: „Octany pobudzają komórki beta wysp trzustkowych do wydzielania większej ilości insuliny w odpowiedzi na glukozę poprzez mechanizm pośredniczony centralnie (…) i stymulują wydzielanie hormonów: gastyny i greliny, co prowadzi do zwiększenia uczucia łaknienia”.

Mikrobiota a insulinoodporność

Wreszcie w celu ustalenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy bakteriami jelitowymi a wydzielaniem insuliny, zespół badaczy przeniósł florę jelitową z jednej grupy szczurów na drugą. Zaobserwowano wtedy w drugiej grupie zwierząt podobne zmiany w mikrobiocie, poziomie wydzielanych octanów oraz sekrecji insuliny. Ten eksperyment dowodzi występowaniu zależności pomiędzy zmianami w mikrobiocie a insulinoopornością. Z kolei zwiększenie się poziomu wydzielania octanów przez bakterie jelitowe, poprzez sekrecję gastryny i greliny, prowadzi paradoksalnie do przyblokowania uczucia sytości, zwiększonego spożywania pokarmów, i finalnie otyłości.

Obecnie zespół naukowców bada przełożenie tych zależności na organizm ludzki.
 
http://www.4active.eu/blog-o-medycynie-i-dietetyce/post/5/jak-zmieniona-mikroflora-jelitowa-wpływa-na-otyłość.html
 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA