PWSBIA | Międzynarodowa konferencja naukowa
23 maja 2018
Wydarzenia

22 maja 2018r. odbyła się konferencja naukowa p.t. Bezpieczeństwo w Polsce i na Ukrainie. Wyzwania dla administracji publicznej, której organizatormi były nasza uczelnia oraz Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського м. Київ.

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

 • dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Członkowie:

 • prof. dr hab. Царенко Оксана, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського м. Київ
 • prof. dr hab. Хаджирадєва Світлана, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
 • dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • płk dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Грищенко Ірина, Національний університет біоресурсів та природокористування України м. Київ
 • dr hab. Marek Klimek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Wojciech Lis, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • dr inż. Jerzy Rzytki, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
 • dr hab. prof. nadzw. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodnicząca:

 • doc. dr Євсюкова Оксана

Członkowie:

 • dr Katarzyna Dunaj
 • dr Немирівська Олена
 • dr Обушна Наталія
 • dr Kazimierz Pawelec
 • dr Приліпко Сергій
 • mgr Aleksandra Hadzik
 • mgr Przemysław Szymański
 • Maciej Koszarny
 

Program Konferencji

9.30 Otwarcie Konferencji
9.45-10.00 prof. dr hab. Васильєва Олександра, Професіоналізація публічних службовців як запорука безпеки державності України, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
10.00-10.15 prof. dr hab. Хаджирадєва Світлана, Сучасні індикатори національної безпеки в умовах змін, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
10.15-10.30 doc. dr Приліпко Сергій, Роль обслуговуючої кооперації у забезпеченні продовольчої безпеки держави, Уманський Національний університет садівництва м. Умань
10.30-10.45 dr Katarzyna Dunaj, Pozycja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w systemie bezpieczeństwa narodowego, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
10.45-11.00 dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (jako centralnego organu administracji rządowej) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11.00-11.15 dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prokop, Rola wojewody w systemie zarządzania kryzysowego, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
11.15-11.30 dr Kazimierz Pawelec, Przestępczość transgraniczna i jej determinanty oraz ocena, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.15 doc. dr Васильєва Наталія, Фінансова децентралізація як гарант безпеки подальшого розвитку територіальних громад, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
12.15-12.30 doc. dr Грищенко Ірина, Забезпечення безпеки життєдіяльності громадян в територіальних громадах, Національний університет біоресурсів та природокористування України м. Київ
12.30-12.45 mgr Євсюкова Анастасія, Громадянська освіта як важлива передумова зміцнення соціальної стабільності і національної безпеки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
12.45-13.00 doc. dr Євсюкова Оксана, Аналіз функціонування системи публічних послуг за умов розвитку сервісної діяльності органів публічної влади як запорука безпеки держави, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
13.00-13.15 dr inż. Jerzy Rzytki, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
13.15-13.30 mgr Aleksandra Hadzik, Bezpieczeństwo działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych, Najwyższa Izba Kontroli
13.30-13.45 Maciej Koszarny, Narodowe bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – rodzaje zagrożeń i obiekty zagrożeń, Główny Urząd Miar
13.45-14.00 Paweł Koszarny, Cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo – sieci, informacje, człowiek, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
14.00-14.15 dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Instytucja mobbingu w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14.15-14.30 dr Jarosław Kostrubiec, Pozycja prawna Policji Państwowej w systemie zespolonej administracji rządowej Polski międzywojennej, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
14.30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA