PWSBIA | Rozbudowujemy naszą bazę dydaktyczną
19 grudnia 2018
Aktualności

Ogromne znaczenie dla jakości kształcenia w naszej uczelni ma jej baza dydaktyczna. Poza licznymi salami wykładowymi z profesjonalnym wyposażeniem multimedialnym (rzutniki, komputery, tablice interaktywne), Uczelnia dysponuje pracowniami i laboratoriami.

W ostatnim czasie uczelnia doposażyła pracownię kosmetyki profesjonalnej w dodatkowe stanowiska. Każde stanowisko wyposażone jest w fotel pneumatyczny oraz wszystkie niezbędne akcesoria. W pracowniach kosmetyki profesjonalnej może jednocześnie pracować 16 osób.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA