PWSBIA | Spotkanie liderów Pielęgniarek i Położnych
23 lipca 2019
Wydarzenia

W dniu 23.07.2019 r. w Naszej Uczelni doszło do niezwykłego integracyjnego wydarzenia, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.

Osoby, które wzięły w nim udział to ludzie, którym zależy, by pielęgniarstwo i położnictwo chylące się obecnie ku upadkowi podniosło się z kryzysu i zyskało nie tylko nowe kadry, ale stało się prestiżowym i nowoczesnym zawodem.

Uczestnicy spotkania to praktycy, czynnymi zawodowo. W różny sposób, zależnie od swoich kompetencji, pracują w naszych zawodach. Dostrzegają problemy i chcą je rozwiązywać, nie zatrzymując się na etapie ,,narzekania’’, czy na demotywujących ocenach. To także studenci i młodzi adepci rozpoczynający swoją ścieżkę zawodową w pielęgniarstwie, którzy chcą tu, w Polsce rozwijać swoje ambicje i umiejętności zawodowe.

Również Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Komputerowych i Medycznych swoją gościnnością stworzyła bardzo dobre warunki do spotkania i prowadzenia rozmów.

Na początku rozmów podjęto próbę określenia przyczyn obecnej sytuacji, określenia problemów, by przejść do następnego etapu, czyli rozważań w kwestii zaplanowania podjęcia kroków w celu zatrzymania procesu destabilizacji i dążenia do pozytywnych zmian.

Wszyscy uczestnicy spotkania swoim poważnym podejściem do problemów, prowadząc merytoryczną dyskusję, udowodnili, że rozmowy w gronie zróżnicowanej wiekowo, zróżnicowanej doświadczeniem zawodowym oraz  pozycji zajmowanej w pielęgniarstwie są możliwe i bardzo potrzebne.

Spotkanie zakończyło się uzyskaniem konstruktywnego i spójnego stanowiska, co do dalszych działań. Uzyskaliśmy również deklarację woli i konieczności kolejnych spotkań oraz wspólnych działań na rzecz środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym niezmiernie ważnym spotkaniu, poświęcony czas, a także za nadzieję, jaką wniosło w nasze dążenia do budowania jedności, solidarności i wzajemnego szacunku wśród pielęgniarek i położnych.
 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA