PWSBIA | Uczniowie z Makowa Mazowieckiego w PWSBiA
08 listopada 2018
Wydarzenia

Dnia 7 lispopada nasza uczelnia gościła uczniów z Makowa Mazowieckiego na pierwszym z cyklu wykładów prezentujących wiedzę biologiczną i medyczną, odnoszącą się do różnych dziedzin życia. Wykład na temat: Czy wszystko jest w rękach genów? Rola ekspozonu, poprowadziła dr Joanna Skubis – Zegadło.

Po wykładzie uczniowie zostali zaproszeni na spacer po naszej uczelni. Grupa poznała pracownie specjalistyczne (m.in. chemiczną, wizażu, kosmetologiczną) oraz spotkała się ze studentami.

- Współpraca z uczelniami wyższymi pozwala dążyć do podniesienia jakości pracy szkoły; uatrakcyjnia zajęcia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, podnosi poziom wiedzy i umiejętności uczniów, zwłaszcza w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej, logicznego myślenia oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, umiejętność wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów. Mamy nadzieję, że współpraca z uczelnią przyniesie wymierne efekty nauczania - mówili nauczyciele.

 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA