Kieruje w naszej uczelni kierunkiem kosmetologia. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym Wydziale ukończyła też studia doktoranckie współpracując m.in. z laboratorium bioinformatycznym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Jest doktorem nauk biologicznych specjalizujących się w mikrobiologii i kosmetologii. Ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie kosmetologii (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności). W pracy zawodowej realizuje swoje zainteresowania naukowe.

Prowadziła badania przeciwnowotworowe, jako starszy specjalista w dziale badawczo-rozwojowym firmy Adamed Sp. z o.o. Od 2013 r. jest dyrektorem ds. naukowych i legislacyjnych w Instytucie Rozwoju Produktu zajmującym się m.in.: tworzeniem i badaniem produktów kosmetycznych, biobójczych oraz chemii gospodarczej - opracowującym innowacyjne receptury kosmetyków, przygotowującym oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz wykonującym badania wymagane wymagane prawem UE w celu rejestracji kosmetyku. Była uczestnikiem szkoleń dla safety assessorów prowadzonych przez Deutsche Gesellschaft Für Wissenschaftliche Und Angewandte Kosmetik E.V. DGK/IKW-Course oraz aktywnym członkiem grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Ma doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. Od roku 2010 pełni kolejno funkcje kierownika praktyk zawodowych, koordynatora studiów podyplomowych, a następnie dziekana wydziału Kosmetologii jednej ze szkół wyższych.

W latach 2012-2013 kierowała prowadzonym przez Fundację Nowe Horyzonty Akademickim Centrum Medycznym.

Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych, współautorka książek „Współczesna kosmetologia – nowoczesne urządzenia” Warszawa 2012 oraz „Leksykon kosmetologiczny” Warszawa 2014.

Dr Aneta Kondrzycka-Dąda w naszej uczelni prowadzi wykłady z zakresu mikrobiologii kosmetycznej, przedmioty kierunkowe w ramach kierunku kosmetologia oraz koordynuje praktyki zawodowe. Poświęca wiele czasu studentom, jest otwarta na ich propozycje, zawsze można liczyć na jej pomoc i opiekę.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA