Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz doktorem nauk technicznych w zakresie elektroniki (temat pracy doktorskiej – Uniwersalne, rozproszone systemy pomiarowe monitorujące środowisko w heterogenicznym otoczeniu sieciowym). Posiada certyfikaty różnych szkoleń technicznych. Przez ponad 20 lat prawy zawodowej m.in. na stanowiskach programisty, projektanta, administratora, konsultanta, specjalisty ds. nowych wdrożeń i technologii, realizatora serwisów www oraz WAP, zdobył bardzo wszechstronne  doświadczenie zawodowe. Zna aplikacje wykorzystywane w bankach (odpowiadał za analizę, projektowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych w Banku Depozytowo-Kredytowym), komputeryzował Urząd Miejskie w Warszawie, Radzyminie Podlaskim, był analitykiem ds. informatyzacji resortu w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 11 lat jest głównym specjalistą/analitykiem w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ww. instytucjach prowadził szkolenia i kursy dla pracowników.

Dr inż. Andrzej Góralski wykorzystał doświadczenie zawodowe w 36 publikacjach i w referatach wygłaszanych na konferencjach naukowych m.in. dotyczących projektowania systemu informatycznego do zarządzania procesu dyplomowania w szkole wyższej, zasad projektowania współczesnych sieci komputerowych klasy Entreprise. Realizował granty będące częścią programów Unii Europejskiej. Ma znaczne doświadczenie dydaktyczne. Pracował m.in. w Wyższej Szkole Menadżerskiej i Wyższej Szkole Celnej.

W naszej uczelni pracuje od 16 lat na kierunku informatyka, jest autorem zmian programowych, które wejdą w życie od początku roku akademickiego 2018/19 zmierzających do lepszego przygotowania absolwentów do pracy zawodowej. Wypromował 13 magistrów i wielu inżynierów. Jego wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Prowadził w poprzednich latach lub aktualnie zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu Podstaw

rogramowania, Projektowania systemów informatycznych, Podstaw elektronicznej techniki cyfrowej, Podstaw techniki cyfrowej, Podstaw wykorzystania sieci, Zastosowania systemów informatycznych w biznesie i administracji.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA