Podstawa prawna

dokumenty - zezwolenie
Zezwolenie MEN
na założenie Uczelni
z dn. 29.06.1991r.
dokumenty - wpis do rejestru
Wpis do rejestru
uczelni niepaństwowych
z dn. 05.08.1991r.
dokumenty - zezwolenie
Decyzja MNiSW
dotycząca zmiany nazwy Uczelni
z dn. 23.12.2013r.
dokumenty - zezwolenie
Decyzja MNiSW
dotycząca zmiany założyciela Uczelni
z dn. 07.02.2020r.
dokumenty - administracja
ADMINISTRACJA
decyzja MEN z dn. 30.10.1997r.,
dotycząca prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "administracja"
dokumenty - dietetyka
DIETETYKA
decyzja MNiSW z dn. 23.07.2015r.,
dotycząca prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku "dietetyka"
dokumenty - dietetyka - studia magisterskie
DIETETYKA
dezyzja MNiSW z dn. 08.01.2020r.
dotycząca prowadzenia studiów
II stopnia o profilu praktycznym na kierunku "dietetyka"
dokumenty - dietetyka - studia magisterskie
FIZJOTERAPIA
dezyzja MNiSW z dn. 02.12.2020r.
dotycząca prowadzenia studiów
jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku "fizjoterapia"
dokumenty - informatyka
INFORMATYKA
decyzja MENiS z dn. 11.06. 2003r.,
dotycząca prowadzenia studiów zawodowych na kierunku "informatyka"
dokumenty - kosmetologia
KOSMETOLOGIA
decyzja MNiSW z dn. 21.08.2012r.,
dotycząca prowadzenia studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku "kosmetologia"
dokumenty - kosmetologia
KOSMETOLOGIA
decyzja MNiSW z dn. 21.12.2020r.,
dotycząca prowadzenia studiów II stopna o profilu praktycznym na kierunku "kosmetologia"
dokumenty - pielęgniarstwo
PIELĘGNIARSTWO
Uchwała PKA z dn. 23.05.2019 r.,
w sprawie wniosku PWSBiA o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku "pielęgniarstwo"
dokumenty - pielęgniarstwo
PIELĘGNIARSTWO
AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA
dla kierunku kształcenia PIELĘGNIARSTWO (STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA)
dokumenty - pielęgniarstwo
PIELĘGNIARSTWO
dezyzja MNiSW z dn. 2.07.2019r.
dotycząca prowadzenia studiów
I stopnia o profilu praktycznym na kierunku "pielęgniarstwo"
dokumenty - pielęgniarstwo - studia magisterskie
PIELĘGNIARSTWO
dezyzja MNiSW z dn. 30.10.2019r.
dotycząca prowadzenia studiów
II stopnia o profilu praktycznym na kierunku "pielęgniarstwo"

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA