Wydawnictwo PWSBiA

WYDAWNICTWO PWSBiACelem Wydawnictwa jest prezentacja najnowszych osiągnięć badawczych we wszystkich dziedzinach i specjalnościach prowadzonych na uczelni przez zespoły badawcze, Koła Naukowe Studentów oraz indywidualnie, przez kadrę naukowo-dydaktyczną.

Prace naukowe, będące wynikiem tych badań, jak również indywidualne poglądy autorów współpracujących z uczelnią, zaadresowane głównie do środowisk akademickich oraz ludzi związanych z biznesem lub przygotowujących się do pracy w administracji publicznej, dyplomacji i w organizacjach międzynarodowych, publikowane są na łamach kwartalnika "Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA Wiek XXI". Oprócz tego wydawnictwo publikuje serie: "Rozprawy i Monografie", w ramach której publikowane są doktoraty i habilitacje powstające pod auspicjami uczelni oraz "Konferencje i Seminaria", która prezentuje dorobek konferencji i sympozjów organizowanych na uczelni.

Działalność wydawniczą w zakresie głównych kierunków działalności opiniuje Kolegium Naukowe oraz Komisja ds. Badań Naukowych i Polityki Wydawniczej uczelni. Zatwierdzają one plany wydawnicze i określają zasadnicze problemy związane z wydawnictwem.

Zobacz również:

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA