Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 10

I. Artykuły i materiały

Terrorism and the Law.Comments Contributing to Current Discussion on the War against Terrorism
Tadeusz A. Koźluk  s. 11

Controlling metodą usprawniającą zarządzanie
Stanisława Sylwia Sobolewska s.25

Systemy Zarządzania Jakością zgodne m.in. z wymaganiami normy ISO 9001: 2000 przepustką dla przemysłu motoryzacyjnego w XXI wiek
Wojciech Werpachowski, Justyna Zwolińska s.43

Ryzyko płynności w banku komercyjnym
Adam Dmowski s.61

Wzrost gospodarczy w procesie transformacji ustrojowej?
Monika Stępińska 73

Deficyt budżetowy a monetyzacja gospodarki narodowej
Janusz Sarnowski s.81

Regulacje prawno-podatkowe a problematyka sekurytyzacji w Polsce
Roksana Skrzypniak  s.97

Pomoc prywatna jako wymiar więzi społecznej i mechanizm redystrybucji dóbr
Anna Mazurkiewicz  s.103

Istota współczesnego społeczeństwa informacyjnego
Wojciech Pizło s. 117

Współczesne koncepcje rozwoju wywiadu gospodarczego
Marek Ciecierski s.127

Przesiedlenie Niemców z Polski po drugiej wojnie światowej, w świetle dokumentów
Tadeusz Walichnowski s.145

"Związki Wypędzonych" a mniejszość niemiecka w Polsce
Marian Dobrosielski s. 161

Polityk w demokracji
Anna Drabarek s.173

Prawo cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Katarzyna Chrostowska s.181

Przystąpienie Irlandii do Traktatu z Nicei - uwarunkowania prawne oraz nastroje społeczne towarzyszące ratyfikacji dokumentu
Barbara Bołdys s.193

Błędy językowe związane z adaptacją angielskich zapożyczeń terminologicznych w rosyjskich tekstach ekonomicznych ostatnich lat
Olga Majtczak s.209

j.w. (wersja rosyjskojęzyczna)
s.  219

Problemy zmian osobowości w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych: aspekt gender
I.W. Gołowniewa s.225
 

II. Recenzje i komunikaty

Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku
pod redakcją R. Stemplowskiego i A. Żelazo,
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.

Kazimierz Jóskowiak s. 233

Andre Kostolany, Psychologia giełdy
Wydawnictwo: EUROPA, Wrocław 1999, ISBN 83-85336-07-9

Andrzej Janowicz  s.237

Sprawozdanie z konferencji "ONZ-wczoraj, dziś, jutro"
Joanna Stokwisz s. 241

"United Nations Organization - past, present and future" - report from the conference
Joanna Stokwisz s.245

Początek drogi. Międzynarodowa współpraca między Państwową Politechniką w Sankt Petersburgu i Prywatną Wyższą Szkołą Businessu i Administracji (wersja rosyjskojęzyczna)
W.P. Szkodyriew s.249

Początek drogi. Międzynarodowa współpraca między Państwową Politechniką w Sankt Petersburgu i Prywatną Wyższą Szkołą Businessu i Administracji
W.P. Szkodyriew s.251

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA