Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 11

I. Artykuły i materiały

Okres marginalizacji ekonomiki instytucjonalnej
Wacław Stankiewicz s.9

Osiągalność instrumentu finansowego, a ryzyko kapitałowe
Edward W. Piotrowski s.21

Warunki wyjściowe procesu transformacji gospodarczej w Polsce
Monika Stępińska s.39

Informacja w działalności kredytowej banków
Dariusz Prokopowicz s.47

Totalne oddłużenie społeczeństwa
Eugeniusz Cilecki, Katarzyna Kloc s.67

Rola klientów w poszukiwaniu metod przewagi konkurencyjnej
Artur Kwasek s.77

Media relations w Polsce
Anna Mazurkiewicz s.85

Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Koziej s.95

Identyfikacja i metody monitoringu konkurentów w programach wywiadu
gospodarczego

Marek Ciecierski s.119

Baza danych kryzysów i konfliktów międzynarodowych
Agnieszka Gogolewska, Robert Adach s.135

Specyfika oraz zakres podmiotowości międzynarodowej Stolicy Apostolskiej i Watykanu a rola Sekretariatu Stanu
Jarosław Sozański s.149

Spór o Niceę. Podejmowanie decyzji w Radzie Unii Europejskiej
Kazimierz Jóskowiak s.169

Odpowiedzialność partnera w spółce partnerskiej na zasadach ogólnych
Małgorzata Czuryk-Kulasza s.187

Pojęcie "samorządu" w literaturze prawniczej
Lesław Grzonka s.199

Aktualne problemy zarządzania wiedzą korporacyjną przy opracowywaniu systemów automatyzacji (język rosyjski)
Tatiana A. Gawriłowa s.205

Aktualne problemy zarządzania wiedzą korporacyjną przy opracowywaniu systemów automatyzacji
Tatiana A. Gawriłowa s.217
 

II. Recenzje i komunikaty

Oryginalnie o bezpieczeństwie międzynarodowym
Marian Dobrosielski s.23

Matthias Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2004, Wydawnictwo C. H. Beck, seria Akademia Prawa.
Jarosław Sozański s.237

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA