Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 12

I. Artykuły i materiały

Rachunek kosztów jako wyodrębniony system rachunkowości zarządczej
Stanisława Sylwia Sobolewska s.9

Ekonomiczne problemy rolnictwa po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Janusz Sarnowski  s.37

Podstawowe instrumenty i techniki zarządzania płynnością w banku komercyjnym
Adam Dmowski s.55

Identyfikacja narzędzi technologii teleinformatycznych stanowiących platformę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Artur Kwasek  s.75

Podejmowanie decyzji zakupowych w rodzinie - ujęcie teoretyczne
Anna Mazurkiewicz, Wojciech Pizło s.89

Aktualne regulacje dotyczące ochrony własności przemysłowej
Janusz Rybiński 103

Wywiad gospodarczy a marketing
Marek Ciecierski  s.111

Problemy integracjonizmu w nauce a potrzeby i wyzwania XXI wieku
Stanisław Siatkowski s.127

Stare zagrożenie w nowych czasach. Broń jądrowa
Marian Dobrosielski s.143

Zasady moralne w postępowaniu radnego
Anna Drabarek s.163

Unia Europejska płaszczyzną współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
Kazimierz Jóskowiak s.169

"Policja administracyjna" - rodzaje dóbr chronionych. Życie i zdrowie publiczne
Teresa Sokolska s.181

Osobowość studenta - dominantą pracy wychowawczej w uczelni wyższej (wersja rosyjskojęzyczna)
L.O.Biełowa s.201

Osobowość studenta - dominantą pracy wychowawczej w uczelni wyższej
L.O.Biełowa s.207
 

II. Recenzje i komunikaty

Julian Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. 7,Warszawa 2003.

Jarosław Sozański s.215

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Narody Zjednoczone wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku"
Joanna Stokwisz s.219

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA