Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 13

I. ARTUKUŁY I MATERIAŁY

PROBLEMY I WYZWANIA ZDALNEJ EDUKACJI
Andrzej Barczak, s. 9

"TEOREMAT COASE`A" – POLE WSPÓŁPRACY EKONOMISTÓW I PRAWNIKÓW
Wacław Stankiewicz, s. 25

METODY POMIARU RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ W BANKU KOMERCYJNYM
Adam Dmowski, s. 39

ZALETY PREFERENCJI LOSOWYCH I NIEPRZECHODNICH – DYLEMATY OSŁA I KOTA
Edward W. Piotrowski, s. 53

REALNY KOSZT KREDYTU
Andrzej Karpio, s.69

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE I ROSJI
Zbigniew Kozak, Monika Stępińska, s. 89

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO BANKÓW POLSKICH NA TLE SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ KRAJU I OCENY AKCJONARIUSZY
Dariusz Prokopowicz, s.97

UNIFIKACJA POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI Z NORMAMI UNIJNYMI WARUNKIEM LEPSZEJ WSPÓŁPRACY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Ewa Belina vel Bylina, s. 117

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ
Stanisław Koziej, s. 125

KULISY DECYZJI ATAKU NA IRAK
Marian Dobrosielski, s. 137

PROBLEMY INTEGRACJONIZMU W NAUCE A POTRZEBY I WYZWANIA XXI WIEKU (część druga)
Stanisław Siatkowski, s. 153

PRAWNE I STRUKTURALNE OGRANICZENIA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE W LATACH 1990-2004 – WYBRANE UWAGI
Jarosław Sozański, s. 175

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA W SPÓŁCE PARTNERSKIEJ
Małgorzata Czuryk-Kulasza, s. 197

GŁÓWNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO W XXI WIEKU
Stanisław Taborowski, s. 207
 

II. RECENZJE I KOMUNIKATY

Wspomnienie o profesorze Stanisławie Kowalewskim (1901-1984)
Maria Holstein-Beck, 219

BULLETIN OF THE POLISH BRANCH OF THE INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION – VOL. 1, 2003: 80 YEARS OF EXISTENCE OF THE POLISH BRANCH OF THE ILA
Review byUnsong Kim, s. 223

Case study
Sylwia Sobolewska, s. 225

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA