Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 14/15

ARTUKUŁY I MATERIAŁY

RYNEK PIENIĄDZA W POLSCE. ISTOTA, FUNKCJE, INSTRUMENTY
Janusz Sarnowski, s. 9

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Stanisława S. Sobolewska, s. 27

OGRANICZANIE RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ ZA POMOCĄ NOWYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Adam Dmowski, s. 63

EWOLUCJA PROCESU DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W POLSKIEJ BANKOWOŚCI
Dariusz Prokopowicz, s. 95

O MATEMATYCZNYM MODELOWANIU W EKONOMII NA PRZYKŁADZIE FUNKCJI PRODUKCJI
Dorota Sokołowska, s. 117

EXPECTED SHORTFALL (ES) JAKO PRZYKŁAD NOWOCZESNEJ MIARY RYZYKA
Joanna Olbryś, s. 135

WSPÓŁCZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ DLA WYBRANYCH OFI AKCJI
Andrzej Karpio, Marta Ostapowicz, s. 145

WYWIAD GOSPODARCZY W PRZEDSIĘBIORSTWIE DOBY GLOBALIZACJI
Marek Ciecierski, s. 153

JOSEF A. SCHUMPETER I TEORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO
Monika Stępińska, s. 167

PRZEMIANY W KANAŁACH MARKETINGOWYCH NA RYNKU ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW W POLSCE W LATACH 1992-2003
Wojciech Pizło, s. 175

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI W OCENIE ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW BADAWCZYCH
Andrzej Janowicz, s. 193

WYBRANE PROBLEMY PRESTIŻU PRAWA NA ETAPIE PRZEKSZTAŁCEŃ USTROJOWYCH WSPÓŁCZESNEJ POLSKI
Eugeniusz Cilecki, Stanisław Strycharz, s. 223

WPŁYW GLOBALIZACJI NA SPOŁECZNE I KULTURALNE ASPEKTY INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Leszek Kasprzyk, s. 229

GLOBALIZACJA A PRZEMIANY NA KONTYNENCIE AFRYKAŃSKIM
Andrzej Gąsowski, s. 239
 

II. ARTYKUŁY GOŚCI ZAGRANICZNYCH, RECENZJE I KOMUNIKATY

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В ПРОЦЕССЕ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОПЫТ УКРАИНЫ
Елена Довгаль,  s. 267

REGULACJA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH W PROCESIE TRANSFORMACJI RYNKOWEJ. DOŚWIADCZENIA UKRAINY
Elena Dovgal, s. 279

UKRAINIAN AGRICULTURAL POLICY AND AGRICULTURAL TRADE
Georgiy Dovgal, s. 289

Recenzja książki Wacław Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna – narodziny i rozwój, PWSBiA, Warszawa 2004, ss. 247
Janusz Płaczek, s. 303

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA