Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 2

AUTORZY:
Zofia Wysokińska, Ryszarda Bolonek, Monika Stępińska, Marian Dobrosielski, Ryszard Fretek, Jarosław Sozański, Jarosław Jabłoński, Anna Drabarek, Andrzej Stokalski-Dzierżykraj, Elżbieta Rasińska, Jarosław Gryz

ISSN 16428117X

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i materiały 

Konkurencyjność w międzynarodowym handlu technologiami i towarami
Zofia Wysokińska
11
Uwagi na temat stabilności cen w oligopolu oraz teorii załamanej krzywej popytu
Ryszarda Bolonek
29
Rola prywatyzacji w transformacji ustrojowej 
Monika Stępińska
39
Współczesność myśli Norwida
Marian Dobrosielski
59
Społeczność międzynarodowa czy "światowa wojna domowa"?
Ryszard Fretek
65
Charakter i zakres ochrony praw człowieka we wspólnotowym systemie prawnym 
Jarosław Sozański
85
Acces to Justice: a Safeguard of Public Participatfon in Environmental Decision-Making
Jarosław Jabłoński
103
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: gwarancja udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach ochrony środowiska 
Jarosław Jabłoński
109
Tolerancja i odpowiedzialność 
Anna Drabarek
115
Społeczeństwo informacyjne - Nowe oblicza administracji, szanse i zagrożenia 
Andrzej Stokalski-Dzierżykraj
131

II. Z życia Kół Naukowych

Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej dokonana na szczycie w Nicei
Elżbieta Rasińska
163

III. Recenzje i komunikaty

Recenzja książki
Zbigniew M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska, Wydawnictwo Temida,
Białystok 2000, str. 549

Jarosław Gryz
173
Recenzja książki
Anthony Aust: Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University 
Press 2000, ss. 443

Jarosław Sozański
175
Seminarium naukowe w PWSBiA na temat "11 września 2001 r. 
Przyczyny, skutki i przewidywania" 

181

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA