Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 20/21

Artykuły i materiały:

Obowiązywanie Karty Praw Podstawowych na tle włączenia jej postanowień do Konstytucji dla Europy a ewolucja systemu ochrony prawa człowieka w Acquis Communautaire.
Jarosław Sozański 

Wolność sumienia i wyznania. Konstytucyjne prawo człowieka.
Krzysztof H. Jabłoński

Pozycja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Sporu o Niceę – ciąg dalszy.
Kazimierz Jóskowiak

Organizacja Narodów Zjednoczonych – próba bilansu.
Eugeniusz Noworyta 

The Military Power of the People’s Republic of China – Dod’s Annual Report to Congress 2005.
Thomas Gdesz 

Chiny a Tajwan – konflikt, czy pojednanie? Stosunki chińsko-tajwańskie w świetle Ustawy Antysecesyjnej przyjętej przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych 14 marca 2005.
Joanna Stokwisz - Pawlak

Wybrane problemy zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Tadeusz Szmidtka

Polityczne i społeczne aspekty aktywności kobiet w Rosji. udział kobiet w sprawowaniu władzy na przestrzeni wieków.
Ryszard Szynowski
 

Rezenzcje i komunikaty:

Dwa brytyjskie podręczniki prawa międzynarodowego: M.D. Evans (red.), International Law, 1st ed., Oxford 2003, Oxford University Press (s. 841) oraz I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford 2003, Oxford University Press (s. 741).
Jarosław Sozański 

H. Zięba-Załucka (red.), K. Kaczmarek, M. Kijowski, M. Sosnowska-Łozińska, A. Stawarz-Walat "System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, ss. 304.
Krzysztof H. Jabłoński

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA