Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 25

Nauki Prawne
    
Autorzy:
Stanisław M. Przyjemski, Angelina Stępniewska, Krzysztof Paszkowski, Agnieszka Stępień, Małgorzata Czuryk-Kulasza, Jarosław Sozański, Lesław Grzonka, Joanna Nowińska, Krzysztof H. Jabłoński, Andrzej Olszówka

ISSN 1642-817X
 

I. Artykuły i materiały

Karnoprawna problematyka przeszczepów
Stanisław Przyjemski, Angelina Stępniewska,

Mechanizm rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu jako szczególny rodzaj arbitrażu 
Krzysztof Paszkowski, Agnieszka Stępień,

Partner jako wspólnik spółki partnerskiej 
Małgorzta Czuryk-Kulasza,

Problem podmiotowości międzynarodowoprawnej z uwzględnieniem statusu jednostek (zarys zagadnienia)
Jarosław Sozański,

Samorząd zawodowy radców prawnych wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
Lesław Grzonka,

Możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z ochrony dóbr osobistych powództwem cywilnym w procesie karnym
Joanna Nowińska,

Geneza wyznaniowych przepisów Konstytucji Marcowej 1921 r. 
Krzysztof H. Jabłoński,

Europejska Akademia Prawa – naukowa placówka prawnicza zjednoczonej Europy
Stanisław Przyjemski.
 

II. Recenzje i komunikaty

Debata w sprawie reformy Unii Europejskiej i przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego oraz na temat Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 
Andrzej Olszówka,

Marian Grzybowski (red.) – System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa. 
Krzysztof H. Jabłoński,

M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, Reguły, Wskazówki, wydanie drugie, Warszawa 2002 (dodruki 2004-06), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, format A-5, s. 333, indeks. 
Jarosław Sozański.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA