Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 26/27

AUTORZY:
Wacław Stankiewicz, Monika Stępińska, Czesław Guzowski, Krzysztof Paszkowski, Agnieszka Stępień, Sylwia Grodecka, Thomas Gdesz, Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz, Adam Dmowski, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Werpachowski, Stanisława Sylwia Sobolewska, Elwira Duś, Jerzy Stawicki, Monika Stępińska

ISSN 16428117X

SPIS TREŚCI
 Nauki ekonomiczne

I. Artykuły i materiały 

Postradziecka rosyjska myśl ekonomiczna: poszukiwanie tożsamości
Wacław Stankiewicz
 
Przedsiębiorczość i innowacja w Polsce w okresie transformacji gospodarczej a teoria ekonomiczna J. A. Schumpetera
Monika Stępińska
 
WTO wobec nowych wyzwań na rynku globalnym
Czesław Guzowski
 
Mechanizm przeglądu polityki handlowej członków Światowej Organizacji Handlu
Krzysztof Paszkowski, Agnieszka Stępień
 
Wpływ członkostwa w Światowej Organizacji Handlu na politykę gospodarczą Chin
Sylwia Grodecka
 
Aspekty gospodarcze strategicznej rywalizacji ChRL i USA 
Thomas Gdesz
 
Dylematy polityki pieniężnej Eurosystemu
Janusz Sarnowski
 
Ewolucja bankowej procedury ewidencji kredytów konsumpcyjnych i kredytobiorców
Dariusz Prokopowicz
 
Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce i w świecie
Adam Dmowski
 
Wdrażania wynalazków przez innowatorów indywidualnych – problemy i bariery
Anna Mazurkiewicz-Pizło
 
Niektóre problemy doskonalenia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w świetle wymagań Unii Europejskiej
Wojciech Werpachowski
 
Wybrane źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Stanisława Sylwia Sobolewska
 
Jakość usługi ubezpieczeniowej jako element wyróżniający daną firmę na tle konkurencji
Elwira Duś
 
Pełnomocnik ochrony w przedsiębiorstwie
Jerzy Stawicki
 
Recenzja – The Economics of Transition. The Fifth Nobel Symposium in Economics, Erik Berglof,Gerard Roland (red.)
Monika Stępińska
 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA