Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 3

AUTORZY:
Wacław Stankiewicz, Artur Kwasek, Elena Dovgal, Kazimierz Równy, Jarosław Jabłoński, Tadeusz Walichnowski, Wojciech S. Mokrzycki, Stanisław Koziej, Marian Dobrosielski, Jarosław Sozański

ISSN 16428117X

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i materiały 

Thorstein Veblen - mistrz ekonomiki instytucjonalnej - część l
Wacław Stankiewicz
9
Analiza rozwoju biznesu elektronicznego w Polsce
Artur Kwasek
29
Globalization and Some Its Backsides
Elena Dovgal
49
Niektóre zakamarki globalizacji
Elena Dovgal
.59
Imperatyw ochrony środowiska "równoważeniem rozwoju" - najważniejszym wyzwaniem prawa międzynarodowego u progu XXI w.
Kazimierz Równy
71
Współczesne kierunki ewolucji prawa międzynarodowego
Jarosław Jabłoński
81
Polska-RFN. Spojrzenie w przyszłość z odziedziczoną przeszłością. część l
Tadeusz Walichnowski
93
Proceduralna metoda filtracji i segmentacji maski ruchu
Wojciech S. Mokrzycki
113

II. Konferencje i seminaria naukowe

Seminarium naukowe w PWSBiA na temat "11 września 2001 r. Przyczyny, skutki i przewidywania"
11 września: przyczyny i skutki

Stanisław Koziej
135
Zamach terrorystyczny na USA- 11 września 2001 r. (niektóre przyczyny, skutki, wnioski)
Marian Dobrosielski
141
Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z grudnia 2000 roku w zwalczaniu światowego terroryzmu
Tadeusz Walichnowski
153

III. Recenzje i komunikaty

 
Recenzja książki
F. Emmert, M. Morawski: Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2001, PWN, str. 607

Jarosław Sozański
161
Seminarium naukowe PWSBiA na temat "Kryzys afgański - perspektywy jego uregulowania" 
167

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA