Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 4

AUTORZY:
Wacław Stankiewicz, Adam Dmowski, Wojciech Maruchin, Tadeusz Walichnowski, Kazimierz Jóskowiak, Marian Dobrosielski, Bogumił Sujka, Jarosław Jabłoński, Stanisław Koziej, Anna Drabarek, Iwona Zajfryd, Jarosław Sozański

ISSN 16428117X

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i materiały 

 Thorstein Veblen - mistrz ekonomiki instytucjonalnej (część II)
Wacław Stankiewicz
7
Cele i zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)
Adam Dmowski
25
Harmonizacja w zakresie podatków dochodowych i majątkowych w państwach członkowskich WE - rys historyczny
Wojciech Maruchin
39
Polska - RFN. Spojrzenie w przyszłość z odziedziczoną przeszłością (część II)
Tadeusz Walichnowski
55
Województwa regionalne w systemie współpracy międzynarodowej
Kazimierz Jóskowiak
73
Dyplomacja i dyplomaci
Marian Dobrosielski
95
Wybrane problemy negocjacji międzynarodowych
Bogumił Sujka
105
Kilka uwag na temat metod i środków działania nowoczesnej dyplomacji
Jarosław Jabłoński
123
Problematyka reagowania kryzysowego w polskiej strategii obronności
Stanisław Koziej
O sposobach prowadzenia sporów w etyce
Anna Drabarek
131
Perspektywy i efektywność funduszy ubezpieczeniowych
Iwona Zajfryd 145
139

II. Recenzje i komunikaty

 
Prawo międzynarodowe publiczne; A. Łazowski, A. Zawidzka, 
Recenzja książki

Jarosław Sozański
171
Konferencja naukowa w PWSBiA na temat
"Polska ekonomia wobec aktualnych wyzwań" 

177
Stanowisko uczestników konferencji naukowej na temat
"Polska ekonomia wobec aktualnych wyzwań" 

179
Seminarium naukowe na temat
"Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska"

PWSBiA. 22-23 kwietnia 2002 roku
185

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA