Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 6

AUTORZY:
Adam Dmowski, Artur Kwasek, Agnieszka Pichur, Tadeusz Walichnowski, Teresa Sokolska, Kazimierz Jóskowiak, Marian Dobrosielski, Stanisław Koziej, Jarosław Sozański, Anna Drabarek, Olga.W.Łazarenko

ISSN 16428117X

SPIS TREŚCI

l. Artykuły i materiały

Instrumenty zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym
Adam Dmowski
9
Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej. Perspektywy dla Polski w przededniu członkostwa.
Artur Kwasek
35
Concept of an Information Society in the policy of European Union - perspectives for Poland on the eve of membership
Artur Kwasek
51
Internetowe wspieranie przedsiębiorczości w dobie społeczeństwa informacyjnego
Agnieszka Pichur
65
Użyteczność zarchiwizowanej dokumentacji publicznej
Tadeusz Walichnowski
79
Pojęcie "policji administracyjnej" w doktrynie polskiego prawa administracyjnego
Teresa Sokolska
99
Inicjatywy i programy Unii Europejskiej na rzecz współpracy transgranicznej
Kazimierz Jóskowiak
123
Polityczne implikacje dla Polski rozszerzenia Unii Europejskiej
Marian Dobrosielski
133
Nowa strategia bezpieczeństwa USA
Stanisław Koziej
151
Rola nieformalnych instrumentów międzynarodowych (memorandów porozumienia) w prawie traktatów
Jarosław Sozański
159
Cnoty mieszczańskie i współczesny "homo economicus"
Anna Drabarek 177
177
Klasyfikacja pojęć w systemie automatycznego wykonania streszczenia
Olga.W.Łazarenko (język rosyjski)
189
Klasyfikacja pojęć w systemie automatycznego wykonania streszczenia
Olga W. Łazarenko
197

II. Recenzje i komunikaty

 
Euroregiony mosty bez granic, red. Włodzimierz Malendowski, Marian Szczepaniak, 
Warszawa 2000, ISBN 83-7151-348-8.

Kazimierz Jóskowiak
207

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA