Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 7

I. Artykuły i materiały

Teoria kosztów ogólnych - oryginalna koncepcja Johna Maurice'a Clarka
Wacław Stankiewicz s.9

Ryzyko walutowe w banku komercyjnym
Adam Dmowski s.25

Wpływ sektora bankowego na rozwój rynku kapitałowego w Polsce
Andrzej Janowicz s.59

Kredyty i depozyty a równania różnicowe
Andrzej Karpio s.79

Reforma finansów publicznych - stan i kierunki zmian
Janusz Sarnowski s.97

Scoring metodą automatyzacji procedur kredytowych i narzędziem ograniczania ryzyka kredytowego banku
Dariusz Prokopowicz s.113

Promocja i jej znaczenie dla konsumentów i przedsiębiorstw
Anna Mazurkiewicz s.129

Niektóre problemy społeczeństwa informacyjnego u progu XXI wieku
Eugeniusz Cilecki, Stanisław Strycharz s.135

Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Wnioski dla Polski
Żaneta Goździk  s.147

Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka we Wspólnotach a pierwszeństwo prawa wspólnotowego
Jarosław Sozański s.167

Podstawowe kategorie i uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego
Stanisław Koziej s.183

Europejsko-amerykańskie kontrowersje wokół nowej strategii bezpieczeństwa międzynarodowego USA
Marian Dobrosielski s.199
 

II. Artykuły gości zagranicznych, recenzje i komunikaty

Polityka zatrudnienia i jej oddziaływanie na kształtowanie rynku pracy na Ukrainie
Irina Jelejko (język rosyjski) s.221

Polityka zatrudnienia i jej oddziaływanie na kształtowanie rynku pracy na Ukrainie
Irina Jelejko s.233

Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, pod redakcją J. Barcza, Warszawa 2002, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza - Recenzja
Jarosław Sozański s.245

Heinz Griesbach, Dora Schulz: Langenscheidt 1000 idiomów niemieckich przekład i adaptacja Andrzej Kątny: Langenscheidt Polska, Warszawa 2002, s. 336, ISBN 83-88892-60-6
Andrzej Dąbrowski s. 249

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA