Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 8

I. Artykuły i materiały

LABOUR MARKET IN EUROPE - STRATEGIC DIRECTIONS, BARRIERS AND OPPORTUNITIES. Comments Contributing to Current Discussion on Formation of the New Economy
Tadeusz A. Koźluk s.9

Szansy i zagrożenia polskiej polityki innowacyjnej w świetle integracji z Unią Europejską
Ryszarda Bolonek s.19

Próba formalnej i modelowej prezentacji transformacji systemowej w Polsce
Monika Stępińska s.29

Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku komercyjnym
Adam Dmowski s.43

Konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle akcesji do Unii Europejskiej
Andrzej Janowicz s.51

Transformacja rynkowa a system podatkowy w Federacji Rosyjskiej
Janusz Sarnowski s.81

Bezpieczeństwo, zagrożenia i ochrona systemów teleinformatycznych
Artur Kwasek s.107

Macierz BCG jako przykład analizy strategicznej przedsiębiorstw
Wojciech Pizło s.725

Metoda trendu pełzającego w obliczaniu wartości narażonej na ryzyko przy wykorzystaniu modelu CAVIAR
Adam Zdebel s.131

Wielkość i struktura przetargów na nieruchomości przeprowadzanych w Gminie Kraków w latach 1992-1999
Gabriela Wronowska s.139

Współpraca transgraniczna Polski u progu członkostwa w Unii Europejskiej. Próba syntezy.
Kazimierz Jóskowiak s.149

"Policja administracyjna" - rodzaje dóbr chronionych - bezpieczeństwo i porządek publiczny
Teresa Sokolska s.167

Prawo cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Katarzyna Chrostowska s.179

Aktualność myśli Immanuela Kanta o pokoju i wojnie
Marian Dobrosielski s.195

Niektóre zagadnienia tłumaczenia tekstów prawniczych z języka angielskiego na język rosyjski (na materiale przydawkowych grup wyrazowych w funkcji terminów)
Olga Majtczak s.203
 

II. Recenzje i komunikaty

V.V. Poustogarov, AU SERVICE DE LA PAIX, Federic de Martens et le Conference internationales de la Paix de 1899 et 1907, Geneve 1999, stron 315 - Recenzja książki
Jarosław Sozański s.217

Sprawozdanie z konferencji "International Immigration and Naturalisation Conference - Challenges and Prospects in the New Century" 
s.222

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA