Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 9

I. Artykuły i materiały

Koszty, straty i szkody w działalności gospodarczej
Tadeusz Zawadzak s.9

Zalety i wady faktoringu
Adam Dmowski s.21

Cisi i gracze. Kanoniczne zespoły portfeli
Edward W. Piotrowski s.27

Metodologiczne aspekty pomiaru deficytu budżetowego
Janusz Sarnowski s.51

Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej w Polsce
Monika Stępińska s.69

Gospodarka oparta na wiedzy - szansa dla Polski
Artur Kwasek s.75

Regulacje Komitetu Bazylejskiego a modyfikacje systemów zarządzania ryzykiem kredytowym
Dariusz Prokopowicz s.95

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa biznesu
Eugeniusz Cilecki, Ryszard Głukowski s.115

Wywiad gospodarczy (rynkowy) - wybrane aspekty
Marek Ciecierski s.129

"Prawo silniejszego" a "siła prawa"
Marian Dobrosielski s.145

Nauka prawa traktatów i protokołu dyplomatycznego a wymogi rynku pracy
Jarosław Sozański s.167

Reforma Rady Europejskiej
Anna Błaszczyk s.185
 

II. Recenzje i komunikaty

Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy?
pod redakcją U. Kurczewskiej, M. Kwiatkowskiej i K. Sochackiej,
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.

Kazimierz Jóskowiak s.213

Biblioteka Depozytowa ONZ przy Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji
Kinga Grądzka s.217

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA