Od 15 maja br w naszej Uczelni rozpoczynamy nabór na studia magisterskie kierunku Pielęgniarstwo. Podejmując naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych zakończonych egzaminem, organizowanych przez działający w ramach PWSBiA Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych, specjalizujący się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, a w najbliższej przyszłości również dla ratowników medycznych

Proponowane kursy:

  • Kurs specjalistyczny leczenia ran,
  • Kurs specjalistyczny wykonania i interpretacji zapisu EKG dla dorosłych,
  • Kurs specjalistyczny opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.

Więcej na temat kursów i szkoleń dla kadr medycznych: ikpmed.pwsbia.edu.pl

 

Opłaty

Administracja

  studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00 zł
czesne (za semestr)** 1 700,00 zł 1 600,00 zł
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa*** 3 230,00 zł 3 040,00 zł
dwie raty**** 1 700.00 zł 1 600,00 zł
trzy raty 1 133,33 zł 1 066,67 zł
osiem rat 420,00 zł 400,00 zł

Dietetyka

  studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00 zł
czesne (za semestr)** 2 000,00 zł 1 800,00 zł    
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa*** 3 800,00 zł 3 420,00 zł    
dwie raty**** 2 000,00 zł 1 800,00 zł    
trzy raty 1 333,33 zł 1 200,00 zł    
osiem rat 500,00 zł 450,00 zł    

Fizjoterapia

  studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00 zł
czesne (za semestr)**    
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa***    
dwie raty****    
trzy raty    
osiem rat    

Informatyka

  studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00 zł
czesne (za semestr)** 1 800,00 zł 1 700.00 zł
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa*** 3 420,00 zł 3 230,00 zł
dwie raty**** 1 800,00 zł 1 700.00 zł
trzy raty 1 200,00 zł 1 133,33 zł
osiem rat 450,00 zł 425,00 zł

Kosmetologia

  studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00 zł
czesne (za semestr)** 2 500,00 zł 2 250,00 zł    
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa*** 4750,00 zł 4 275,00 zł    
dwie raty**** 2 500,00 zł 2 250,00 zł    
trzy raty 1666,66 zł 1 500,00 zł    
osiem rat 625,00 zł 562,50 zł    

Pielęgniarstwo

  studia licencjackie studia magisterskie
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00 zł
czesne (za semestr)** 1 950,00 zł 2 250,00 zł
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa*** 3 700,00 zł 4 275,00 zł
dwie raty**** 1 950,00 zł 2 250,00 zł
trzy raty 1 300,00 zł 1 500,00 zł
osiem rat 487,50 zł 643,00 zł

* - jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienia indeksu i legitymacji studenckiej.
** - czesne wg. powyżej zamieszczonych tabel - wpłata wyłącznie na konto bankowe Uczelni
*** - przy wpłacie czesnego za cały rok z góry (opcja "x1") obowiązuje 5% zniżki. Jednorazowa opłata kwalifikacyjna pozostaje bez zmian.
**** - opłata za semest nauki

Konto bankowe Uczelni:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
VIII O. w Warszawie
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
administracja

dietetykafizjoterapia

informatyka

kosmetologiapielęgniarstwo


Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA