Szanowni Studenci!

Decyzją Prezesa Rady Ministrów zajęcia na wszystkich uczelniach pozostają  zawieszone do 26 kwietnia br. Uruchomiona 3 kwietnia platforma edukacyjna stała się jedynym, możliwym sposobem kontynuowania nauki i kontaktu z wykładowcami. Chciałbym, abyśmy mogli spotkać się w czerwcu br. na egzaminach kończących kolejny semestr nauki i egzaminach dyplomowych studentów kończących studia. Czynny jest  dziekanat uczelni, z którym można kontaktować się mailowo.

Wypłacone zostały stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych i stypendia rektorskie. Wysokość przyznawanych środków z budżetu Państwa na wszystkie wymienione stypendia i zapomogi została określona na cały 2020 rok przed wybuchem epidemii koronawirusa. Część naszych studentów w ostatnich tygodniach straciło dochody lub ich część. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów kilkunastu studentów naszej uczelni wystąpiło o przyznanie zapomogi, dokumentując znaczny spadek swoich dochodów. Aby pomóc tym studentom podjąłem trudną decyzję o obniżeniu stypendium rektorskiego, wyłącznie na semestr letni. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na wypłatę zapomogi dla najbardziej potrzebujących studentów (szczegóły w Komunikacie nr 4 Rektora z dnia 1 kwietnia br.). Liczę na wyrozumiałość studentów, którzy pobierają stypendia rektorskie.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 daje możliwość przyznawania zapomóg studentom, którzy utracili dochody w wyniku obostrzeń związanych z epidemią. Niestety nie przewiduje jakiejkolwiek pomocy finansowej uczelniom niepublicznym, w tym związanej z wynagrodzeniami nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. To oznacza, że w obecnej chwili władze uczelni nie mogą rozważać obniżenia bądź zawieszenia czesnego.

Pragnę podkreślić, że Władze Uczelni na bieżąco analizują informacje dotyczące wdrażanych w związku z pandemią instrumentów wsparcia dla studentów.  Jeżeli pojawią się jakiekolwiek możliwości uzyskania zewnętrznych dotacji finansowych będziemy się o nie ubiegać, aby wspomóc Państwa.

Pozdrawiam wszystkich studentów i życzę pełnych nadziei, ciepłych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

dr Waldemar Dębski
R E K T O R
PWSBiA

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA