Wybierz kierunek i tryb studiów:

 

 

Kalendarz roku akademickiego 2019/2020
dla kierunków ADMINISTRACJA, DIETETYKA, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA
Rok akademicki 2019/2020 trwa od 28.09.2019 r. do 30.09.2020 r.
28.09.2019 r. uroczysta  inauguracja roku akademickiego 2019/2020
27.06.2020 r. uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów studentom kończącym studia stacjonarne i niestacjonarne
23.12.2019  r. -  06.01.2020 r. ferie zimowe
06.04.2020 r. -  17.04.2020 r. ferie wiosenne
Opracowanie i obrona prac dyplomowych
do 11.05.2020 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych
do 01.06.2020 r. dokonanie oceny prac przez promotorów i przekazanie ich recenzentom
do 10.06.2020 r złożenie w dziekanacie prac dyplomowych z recenzjami
16 - 21.06.2020 r. egzaminy dyplomowe

Studia stacjonarne

Semestr I
30.09.2019 r. rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru
28.01.2020 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych I semestru
03 - 06.02.2020 r. sesja egzaminacyjna po I semestrze
10 - 1l3.02.2020 r. sesja poprawkowa po I semestrze (w godzinach pozalekcyjnych)
Semestr II
17.02.2020 r. rozpoczęcie zajęć dydaktycznych II semestru
15.06.2020 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych II semestru
16 - 25.06.2020 r. sesja egzaminacyjna po II semestrze
29 - 30.06.2020 r. sesja poprawkowa po II semestrze

Studia niestacjonarne

Semestr I
28 - 29.09.2019 r.
05 - 06.10.2019 r.
19 - 20.10.2019 r.
26 - 27.10.2019 r.
16 - 17.11.2019 r.
23 - 24.11.2019 r.
07 - 08.12.2019 r.
14 - 15.12.2019 r.
11 - 12.01.2020 r.
25 - 26.01.2020 r.
terminy zjazdów
01 - 02.02.2020 r.
08 - 09.02.2020 r.
sesja egzaminacyjna po I semestrze
29.02.2020 r. - 01.03.2020 r. sesja poprawkowa po I semestrze
Semestr II
22 - 23.02.2020 r.
29.02.2020 r. i 01.03.2020r.
14 - 15.03.2020 r.
21 - 22.03.2020 r.
04 - 05.04.2020 r.
18 - 19.04.2020 r.
25 - 26.04.2020 r.
09 - 10.05.2020 r.
23 - 24.05.2020 r.
06 - 07.06.2020 r.
terminy zjazdów
20 - 21.06.2020 r.
27 - 29.06.2020 r.
sesja egzaminacyjna po II semestrze
04 - 05.06.2020 r. egzaminy poprawkowe po II semestrze

Dla nauczycieli akademickich czas pomiędzy ostatnim dniem zajęć dydaktycznych danego semestru, a ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest czasem pracy, podczas którego m.in. udzielają konsultacji studentom.

 

 

Kalendarz roku akademickiego 2019/2020
PIELĘGNIARSTWO
STUDIA LICENCJACKIE
Rok akademicki 2019/2020 trwa od 28.09.2019 r. do 30.09.2020 r.
28.09.2019 r. uroczysta  inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Studia stacjonarne

Semestr I
28 - 29.09.2019 r.
05 - 06.10.2019 r.
19 - 20.10.2019 r.
26 - 27.10.2019 r.
09 - 10.11.2019 r.
16 - 17.11.2019 r.
23 - 24. 11.2019 r.
07 - 08.12.2019 r.
14 - 15.12.2019 r.
11 - 12.01.2020 r.
18 - 19.01.2020 r.
25 - 26.01.2020 r.
01 - 02.02.2020 r.
08 - 09.02.2020 r.
terminy zjazdów
08 - 09.02.2020 r.
15 - 16.02.2020 r.
sesja egzaminacyjna po I semestrze
22 - 23.02.2020 r.
29.02.2020 r. i 01.03.2020 r.
sesja poprawkowa po I semestrze
Semestr II
29.02.2020 r. i 01.03.2020 r.
14 - 15.03.2020 r.
21 - 22.03.2020 r.
04 - 05.04.2020 r.
18 - 19.04.2020 r.
25 - 26.04.2020 r.
09 - 10.05.2020 r.
16 - 17.05.2020 r.
23 - 24.05.2020 r.
06 - 07.06.2020 r.
13 - 14.06.2020 r.
20 - 21.06.2020 r.
27 - 28.06.2020 r.
04 - 05.07.2020 r.
terminy zjazdów
04 - 05.07.2020 r.
11 - 12.07.2020 r.
sesja egzaminacyjna po II semestrze
18 - 19.07.2020 r.
28 - 29.09.2020 r.
egzaminy poprawkowe po II semestrze

Dla nauczycieli akademickich czas pomiędzy ostatnim dniem zajęć dydaktycznych danego semestru, a ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest czasem pracy, podczas którego m.in. udzielają konsultacji studentom.

 

Kalendarz roku akademickiego 2019/2020
PIELĘGNIARSTWO
STUDIA MAGISTERSKIE

Studia stacjonarne

Semestr I
17.02.2020 r. rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru
15.06.2020 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych I semestru
16 - 25.06.2020 r. sesja egzaminacyjna po I semestrze
29 - 30.06.2020 r. sesja poprawkowa po I semestrze

Studia niestacjonarne

Semestr I
22 - 23.02.2020 r.
29.02.2020 r. i 01.03.2020r.
14 - 15.03.2020 r.
21 - 22.03.2020 r.
04 - 05.04.2020 r.
18 - 19.04.2020 r.
25 - 26.04.2020 r.
09 - 10.05.2020 r.
23 - 24.05.2020 r.
06 - 07.06.2020 r.
terminy zjazdów
20 - 21.06.2020 r.
27 - 29.06.2020 r.
sesja egzaminacyjna po I semestrze
04 - 05.07.2020 r. egzaminy poprawkowe po I semestrze

Dla nauczycieli akademickich czas pomiędzy ostatnim dniem zajęć dydaktycznych danego semestru, a ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest czasem pracy, podczas którego m.in. udzielają konsultacji studentom.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA